Rekordlevering av vaksine resulterte i at hele 1359 vaksinedoser ble satt i Orkland i forrige uke. I løpet av denne uka starter vaksineringen for fullt av personer mellom 55 til 64 år.

666 orklendinger fikk satt sin første dose av vaksine forrige uke, mens 693 personer fikk sin andre, og tilhører dermed gruppen på 4 215 personer som nå er fullvaksinert. Denne uken forventer vi å sette minimum 762 doser, mens tallet for neste uke er minimum 828.

Så langt er det de prioriterte gruppene av eldre, helsepersonell og personer med underliggende sykdommer og tilstander som er vaksinert. Denne uka er vi i gang for full med vaksinering av gruppe 8, personer mellom 55 til 64 år. Vi forventer at alle i denne gruppen har fått første dose i løpet av uke 25, og at vi i den samme uka er i gang med gruppe 9, aldersgruppen 45 – 54 år.

Kaster ikke vaksinedoser

Du vil se av statistikken at vi unntaksvis også har vaksinert noen i gruppene 7 til 10. Det skjer når personer i de aktuelle gruppene av ulike årsaker ikke møter opp til fastsatt time. Vaksinedosene har meget kort holdbarhet når de er trukket ut av hetteglassene. Istedenfor å måtte kaste de verdifulle dråpene, ringer derfor vår informasjonstjeneste personer i de neste gruppene som har mulighet til å stille til vaksinering på svært kort varsel. Det vil for eksempel si at når personer i gruppe 7 ikke møtte opp til fastsatt time i forrige uke, så måtte vi av hensyn til at vaksiner ikke skal gå til spille ta kontakt med personer i gruppe 8. Derfor vil du i statistikken se at 10 personer i gruppe 8 har fått første vaksinedose.

Har du husket å registrere deg?

Vi presiserer at vårt personell ikke opererer med noen venteliste, men forholder seg til alle som har registrert seg innenfor de prioriterte gruppene. Det er altså ikke mulig å ta kontakt med oss for å bli satt på venteliste. Derfor er det svært viktig at du har registrert deg for vaksine. Uten registrering vil du heller ikke få tilbud om vaksine. Så langt har 9 903 personer i Orkland registrert seg? Har du ennå ikke gjort det? Gjør det med en gang på:

Når det er gjort trenger du ikke gjøre annet enn å vente på innkalling. Du får beskjed fra oss om oppmøtested og tidspunkt. Det er viktig at du stiller opp når det er din tur – også i sommermånedene, hvor vi venter å få god tilgang til vaksinedoser.

Hvem blir vaksinert?

Kommunen vaksinerer alle som har registrert seg i den rekkefølgen myndighetene har bestemt, så langt de tildelte vaksinedosene rekker. Under ser du prioriteringsrekkefølgen og status i de ulike gruppene ved utgangen av forrige uke:

Vaksineringer i uke 22

Totalt antall satte vaksinedoser: 10 565
1. dose: 6 350
2. dose: 4 215
Antall innbyggere: 18 217
%-vaksinert 1. dose: 34.9 %
%-vaksinert 2. dose: 23.1 %

Gruppe 1. Beboere i sykehjem
1. dose: 162
2. dose: 162
Status: Ferdig

Gruppe 2. Alder 85+
1. dose: 442
2. dose: 432
Status: Vi får stadig henvendelser av personer i denne aldersgruppen som ønsker vaksine. Det er vi svært glade for.

Utvalgte helsepersonell
1. dose: 965
2. dose: 663
Status: Pågår

3. Alder 75-84 år
1. dose: 1 207
2. dose: 1 202
Status: Så godt som ferdig.

Gruppe 4. Alder 65-74 år og 18-64 år med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte
1. dose: 2 531
2. dose: 1 591
Status: Pågår

Gruppe 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
1. dose : 488
2. dose : 139
Status: Pågår

Gruppe 6. Alder 45-54 med underliggende sykdommer/tilstander
1. dose:  279
2. dose :   24
Status: Pågår

Gruppe 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
1. dose: 258
2. dose:     0
Status: Pågår

Gruppe 8. Alder 55-64 år
1. dose: 10
2. dose:   0

Gruppe 9. Alder 45-54 år
1. dose: 4
2. dose: 0

Gruppe 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
1.dose: 4
2.dose: 0

Gruppe 11. Alder 25-39 år
1.dose: 0
2.dose: 0

Pandemien er ikke over

Selv om stadig færre legges inn på sykehus, stadig flere blir vaksinerte, og smittetallene nasjonalt går nedover, er det fortsatt viktig å følge nasjonale regler og lokale anbefalinger. Det vakte noe oppmerksomhet da overlege Preben Aavitsland i FHI i en twitter-melding ga informasjon som norske medier nærmest tolket som om pandemien er over i Norge.

Folkehelseinstituttet la i går ut en artikkel på sine nettsider der de presiserte betydningen av å følge grunnleggende smittevernråd. Der understreket de også at innbyggerne bør delta i vaksinasjonsprogrammet og at nye virusvarianter kan utfordre effekten av vaksinene. Du kan lese hele artikkel til FHI her:

Takk for at du bidrar!