- Det er ingen grunn til å grue seg. Tvert imot, sier Anne Brith Wiggen, som nylig fikk satt sin andre vaksinedose.

Vi har laget en liten film der vi følger Anne-Brith på vaksinedagen. Der får du et innblikk i hvordan det foregår og hvilket apparat som er på plass for å gjennomføre et slik arbeid.

Så langt har det blitt satt 9 206 vaksinedoser i Orkland. 5 684 har fått førstedose, mens i alt 3 522 nå er fullvaksinert. I alt fikk 882 personer sin dose siste uke. Av disse fikk 105 sin første, mens 777 fikk sin andre dose. Denne uka vil det bli satt over 1 200 doser. Det blir ny ukerekord! I uke 23 blir det en midlertidig reduksjon i dosene Orkland får tildelt. Det skjer som følge av den nasjonale omprioriteringen av vaksinedoser. Til tross for reduksjonen vil minst 762 orklendinger motta vaksine i neste uke.

Når er det min tur?

Akkurat det spørsmålet er det mange som lurer på. Kommunen får mange telefoner og henvendelser på e-post om det. Du trenger ikke kontakte oss om dette. Den eksakte datoen kan vi uansett ikke gi deg. Den er avhengig av hvor mange vaksinedoser kommunen får tildelt til enhver tid, og myndighetenes prioriteringsrekkefølge.

Hva kan du gjøre?

For at du skal få vaksine må du være registrert. Så langt har 9 647 personer i Orkland registrert seg. Det utgjør cirka 76 prosent av alle i gruppen 18 til 74 år som skal vaksineres av kommunen. Det er ditt ansvar å gi beskjed om at du vil ha vaksine. Du registrerer deg her:

Når du har gjort det, trenger du ikke gjøre annet enn å vente på innkalling. Du får beskjed fra oss om oppmøtested og tidspunkt. Det er viktig at du stiller opp når det er din tur – også i sommermånedene.

Hva gjør kommunen?

Vi vaksinerer alle som har registrert seg. Kommunen vaksinerer i den rekkefølgen myndighetene har bestemt, så langt de tildelte vaksinedosene rekker. Prioriteringsrekkefølgen ser slik ut:

Vaksineringer i uke 21

Totalt antall satte vaksinedoser: 9 206
1. dose: 5 684
2. dose: 3 522

Antall innbyggere: 18 217
%-vaksinert 1. dose: 31
%-vaksinert 2. dose: 19

Gruppe 1. Beboere i sykehjem
1. dose: 162
2. dose: 162
Status: Ferdig

Gruppe 2. Alder 85+
1. dose: 439
2. dose: 430
Status: Gruppen var i utgangspunktet ferdig uke i uke 14, men et fåtall har kommet etter dette tidspunktet.

Utvalgte helsepersonell
1. dose: 953
2. dose: 497
Status: Pågår

3. Alder 75-84 år
1. dose:1 206
2.dose: 1 191
Status: I avslutningsfasen.

Gruppe 4. Alder 65-74 år og 18-64 år med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte.
1. dose: 2 516
2. dose: 1 162
Status: Pågår

Gruppe 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
1. dose: 384
2. dose:   78

Gruppe 6. Alder 45-54 med underliggende sykdommer/tilstander
1. dose: 16
2. dose : 0

Gruppe 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
1. dose: 0
2. dose: 0

8. Alder 55-64 år
1.dose: 3
2.dose: 0

9. Alder 45-54 år
1.dose: 2
2.dose: 0

10. Alder 18-24 år og 40-44 år
1.dose: 3
2.dose: 0

11. Alder 25-39 år
1.dose: 0
2.dose: 0

Unngår å kaste vaksinedoser

I Orkland holder vi nå på med gruppe 6. I tillegg vil du se av statistikken under at vi også unntaksvis har vaksinert noen i gruppene 7 til 10. Det skjer når personer i de øvrige gruppene av ulike årsaker ikke møter opp til fastsatt time. Vaksinedosene har kort holdbarhet når de er trukket ut av hetteglassene. Istedenfor å måtte kaste de verdifulle dosene ringer derfor vår informasjonstjeneste personer i de øvrige gruppene som har mulighet til å stille til vaksinering på svært kort varsel.

Takk for at du bidrar!


orkland.kommune.no/korona