I uke 18 fikk 674 personer satt vaksine i Orkland. Denne uka – uke 19 – kommer vi i gang med vaksinering av alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. Målet er at alle i denne gruppen har fått første dose i løpet av uke 21. Forhåpentligvis blir det oppstart av alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander i uke 22. I uke 23 håper vi å starte med gruppa 55-64 år. Alle disse prognosene gis med forbehold, da de avhenger av hvor mange vaksiner Orkland mottar.

Vi planlegger å sette minimum 510 vaksinedoser denne uka, hvor det er en ca. 50/50% fordeling mellom første og andre dose. Dette basert på at vi mottar 85 hetteglass og at vi minimum trekker 6 doser per hetteglass.

Vi har i denne ukens statistikk justert for personer som ble innplassert feil i vaksinasjonsnytt for uke 17. Dette gjaldt 86 personer som i statistikken ble plassert på andre dose, men som fikk sin første dose.

I uke 18 fikk 305 personer satt sin første dose, mens 369 personer fikk sin andre dose. Husk at du ikke er ferdig vaksinert før du får dose nummer to.

Ikke registrert deg for vaksine? Gjør det nå!

Vi ser at stadig flere registrerer seg for vaksinering. 8953 personer har til nå registrert seg for at de vil ha vaksine mot covid-19. Har du ikke registrert deg for vaksine, så gjør det nå! Plutselig er det din tur, og da gjelder det å ha registrert seg på forhånd. Det er ingen grunn til å vente.

Registreringen gjør du her:

Utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose for de under 65 år uten underliggende sykdom

Helse- og omsorgsdepartementet har etter råd fra Folkehelseinstituttet besluttet å utvide tidsintervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (BioNTech/Pfizer og Moderna).

Intervallet utvides fra 6 til 12 uker for å sikre at flere får koronavaksine så tidlig som mulig. Dette gjelder for de som tilhører gruppe 8, 9 og 18-44 år.

Endringen fra 6 til 12 ukers intervall vil ikke ha tilbakevirkende kraft, heller ikke for de som allerede er vaksinert med første vaksinedose og tilhører prioriteringsgruppe 8 eller senere. Det blir derfor ingen endring i vaksinasjonstidspunkt for de som har fått booket vaksinasjonstime etter første dose.

Det at vi øker intervallet mellom dosene er basert på at det er god effekt opptil 12 uker etter første dose. Det betyr ikke at vaksinerte kan droppe andre dose. Du er først optimalt og langvarig beskyttet når du har fått andre vaksinedose.

Helsepersonell i privat sektor

Som et ledd i vaksineringsprosessen av helsepersonell utarbeider nå Orkland kommune en oversikt over ansatte i privat sektor som vil vaksineres. Vi har allerede vært i kontakt med noen av dere.

Er du ansatt i privat næringsdrift med pasientkontakt, har arbeidssted geografisk i Orkland kommune og ønsker vaksine? Dette gjelder tannleger, tannpleiere, kiropraktorer, helprivate fysioterapeuter eller annet autorisert helsepersonell: Ta kontakt med vaksine-/koronatelefon påt tlf 900 31 260.

OBS! Helsepersonell som har blitt kontaktet eller som allerede har vært i kontakt med vår vaksinekoordinator, trenger ikke å ta kontakt på nytt.

Vi ber om at arbeidsgiver eller én person per arbeidssted tar ansvaret for å koordinere tilbakemeldingen til oss. I første omgang trenger vi å vite hvor mange personer på arbeidsstedet som ønsker vaksine og hvem som er kontaktperson.

Vaksineringer i uke 18

Totalt antall satte vaksinedoser: 7072

1. dose: 5109

2. dose: 1963

Antall innbyggere: 18 217

%-vaksinert 1. dose: 28

%-vaksinert 2. dose: 10,8

Gruppe 1. Beboere i sykehjem

1. dose: 162

2. dose: 162

Status: Ferdig.

Gruppe 2. Alder 85+

1. dose: 436

2. dose: 430

Status: Gruppen var i utgangspunktet ferdig uke i uke 14, men et fåtall har kommet etter dette tidspunktet.

Utvalgte helsepersonell

1. dose: 877

2. dose: 191

Status: Pågår.

Gruppe 3. Alder 75-84 år

1. dose: 1191

2. dose: 1109

Status: blir ferdig denne uka (uke 19).

Gruppe 4. Alder 65-74 år og 18-64 år med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte.

1. dose: 2443

2. dose: 71

Status: Pågår.

  • Gruppe 5 til 9 innarbeides i statistikken så snart disse blir aktuelle for vaksinering.
  • Gruppe 4 håper vi er ferdig med første dose denne uka (uke 19).
  • Gruppe 5 som starter i uke 19 håper vi er ferdig med førstedose allerede i uke 21.

Informasjon om prioriteringsgruppene og sykdommer/tilstander finner du her:

Vi minner om vår vaksine-/koronatelefon tlf 900 31 260. Den er åpen mandag til lørdag fra klokken 10:00 til 14:00.

Ønsker du mer informasjon om vaksinering i Orkland?

Takk for at du bidrar!