Forrige uke fikk 756 personer satt vaksine i Orkland, noe som igjen er ny ukerekord. Sommeren nærmer seg, men vaksinasjonen tar ikke sommerferie. Husk at begge vaksinedoser skal settes i din bostedskommune.

Vaksineteamet jobber ufortrødent og målbevisst med å vaksinere innbyggerne i Orkland. 463 personer fikk satt sin første dose forrige uke, mens nye 293 fikk dose 2 og er dermed ferdigvaksinert. Det er viktig at du merker deg at du ikke er ferdig vaksinert før du har fått dose nummer to. Tallet på antall personer som ønsker å vaksinere seg er nå kommet opp i 8 537, noe som er en økning på over 500 på en uke. Det er tydelig at etternølerne nå begynner å melde seg på. Husk det er ingen grunn til å vente. Registreringen gjør du her:

Helsepersonell får Pfizer

I Orkland er det kun helsepersonell som har fått Astra Zeneca-vaksine. De har kun fått en dose. Det har vært litt ulike signaler angående hvilken vaksine de skal få som andre dose. I Orkland er det bestemt at de skal få Pfizer-vaksine. De det gjelder vil bli kontaktet direkte av kommunen.

Kommunene bruker ulike system for vaksinering

Du har kanskje registrert at kommunene bruker ulike system for vaksinering. Valget av system tas basert på hva som er det beste for den enkelte kommune. Dette kan avhenge av lokale forhold, geografi, befolkningens aldersmessige sammensetning og kommunens størrelse. Det er viktig å understreke at alle kommuner, uavhengig av system, følger nasjonale anbefalinger for prioriterte grupper og retningslinjer for gjennomføring.

En vaksinasjonskø er en oversikt over hvem som ønsker vaksine eller ikke. Det er ikke slik at de som registrerer seg først, står først i køen. Du plasseres i køen ut fra hvilken prioriteringsgruppe du tilhører. Orkland kommune har som en mellomstor kommune valgt et digitalt og kvalitetssikret system for registrering, timebestilling og oppfølging av vaksinasjon. Dette sikrer at de som ønsker vaksine kan gjøre det selv på en enkel måte. Systemet gir deg også en valgfrihet ved at du selv kan velge når på dagen du ønsker vaksine. Du kan også registrere om du ikke ønsker vaksine. Systemet gir deg som innbygger kontroll over egen vaksinering fra a til å.

Systemet kan håndtere store mengder henvendelser og når rettferdig ut til de som er i risikogruppene. Ikke minst sikrer dette systemet at kravene til datasikkerhet, journalføring, GDPR og personvern er ivaretatt på best mulig måte. Det er potensielle utfordringer knyttet til personvernet at opplysninger knyttet til egen helsesituasjon gis per telefon, hvis en kommune baserer seg på å ringe opp sine innbyggere.

Vurderingen var i tillegg at for en kommune av vår størrelse var det ikke godt nok å bare støtte seg på lister fra fastlegene, da vi risikerte at ikke alle som var i risikogruppene ble fanget opp. I Orkland har også mange fastlege utenfor kommunegrensa. Det er også kapasitetsutfordringer for en kommune av Orklands størrelse å skulle ringe alle cirka 12 700 innbyggerne som per i dag kvalifiserer for vaksinering.

Vi er trygg på at systemet vi har er godt og gir innbyggerne kontroll, samtidig som vi har god oversikt og kan planlegge vaksinering på en kvalitetssikret og systematisk måte.

Antall vaksinedoser er begrensningen

Trodde du kanskje at kommunens kapasitet er en begrensende faktor på vaksinasjonstempoet? Det er det ikke. Det er tilgangen til vaksine som er "flaskehalsen". Hver uke får vi tildelt et antall vaksineglass fra nasjonalt hold. Alle dosene settes samme uke, per i dag på onsdager og torsdager. Kommunen har stor kapasitet og kunne satt langt flere doser enn det vi mottar.

Full innsats i sommerferien

Det er ventet at antall vaksinedoser til kommunene vil øke utover i mai og sommermånedene. Vaksinasjonen vil fortsette med full styrke også i sommer. Vi bemanner opp vårt vaksineteam slik at det blir velfortjent ferie for alle, men full innsats for våre innbyggere. Det betyr at alle som ønsker vaksine må være forberedt på å stille til vaksinering når de får time. Det er et krav at alle skal vaksineres i sin bostedskommune. Du vil ikke få tilbud om vaksinering i den kommunen du er på ferie i. Dette gjelder både 1. og 2.dose vaksinering.

Å vaksinere store deler av en hel befolkning er et komplisert arbeid for kommunene. Derfor må alle være samarbeidsvillige og fleksible slik at vi får vaksinert flest mulig raskest mulig.

Denne uka og den neste

I uke 18 får vi vaksine nok til å sette 680 nye sprøytestikk. Halvparten vil bli benyttet på 1.dose i gruppe 4 og til utvalgt helsepersonell, mens resten hovedsakelig vil bli benyttet til å sette 2.dose i gruppe 3. Vaksineringen vil foregå på Orkanger onsdag, samt i Lensvik og på Krokstadøra på torsdag. I uke 19 vil vaksineringen også starte i gruppe 5. Dette gjelder aldersgruppen 55-64 år, med nærmere definerte underliggende sykdommer og tilstander.

Om statistikken

Innholdet i vår statistikk er basert på reelle tall per fredag i uken før. Det vil derfor kunne være avvik i forhold til Folkehelseinstituttets (FHI) statistikk som oppdateres daglig. Når det gjelder tidspunkt for planlagt gjennomføring, er dette basert på kjent informasjon om når vaksine er tilgjengelig i Orkland. Vi må ta forbehold om raske endringer i forhold til leveranse, noe som kan ha innvirkning på tidsplanen.

Vaksineringer i uke 17

Totalt antall satte vaksinedoser: 6 398

1. dose: 4 718
2. dose: 1 680
Antall innbyggere: 18 217
%-vaksinert 1. dose: 26
%-vaksinert 2. dose:   9

Gruppe 1. Beboere i sykehjem

1. dose: 162
2. dose: 162
Status: Ferdig

Gruppe 2. Alder 85+

1. dose: 432 (2 nye har takket ja til vaksinering)
2. dose: 430
Status: Pågår

Utvalgte helsepersonell

1. dose: 829
2. dose: 188
Status: Pågår. I denne gruppen inngår nå også tannlegeansatte, apotekansatte, samt brann og redningstjenesten.

Gruppe 3. Alder 75-84 år

1. dose: 1 095
2. dose:    847
Status: Pågår

Gruppe 4. Alder 65-74 år og 18-64 år med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte.

1. dose: 2 201
2. dose:      52
Status: Pågår

Gruppe 5 til 9 innarbeides i statistikken så snart disse blir aktuelle for vaksinering. Vi minner om vår koronatelefon 900 31 260 som er åpen mandag til lørdag fra klokken 10:00 til 14:00.

Takk for at du bidrar!


orkland.kommune.no/korona