Forrige uke fikk 653 personer satt vaksine i Orkland. Vaksineteamet jobbet med vaksinering i Lensvik og Meldal i tillegg til Orkanger. Det meldes om effektiv jobbing og god stemning.

Vaksineteamet rapporterer at 609 orklendinger fikk sitt første sprøytestikk i armen sist uke. I tillegg fikk 44 personer satt dose nummer to. Av dem som fikk sin første dose i uke 16 var det også tannlegeansatte, apotekansatte og personell i brann og redningstjenesten.

Ingen stor pågang etter «lapp i postkassa»

Onsdag og torsdag forrige uke fikk alle med postkasse i Orkland en påminnelse om å registrere seg for vaksine. Vi forventet derfor en viss pågang til vår koronatelefon fra etternølere, men våre medarbeidere melder kun om moderat pågang for å registrere seg.

I vaksinasjonsnytt blir det mange tall. Du lurer kanskje på hva som ligger bak dem?

Den potensielle målgruppen

Når vi snakker om den potensielle målgruppen består denne av innbyggere i aldersgruppen 18-74 år, som kommunen har ansvaret for å vaksinere. Innbyggere over 75 år blir vaksinert av sin fastlege*, mens innbyggere fra 0 – 18 år ikke er en del av helsemyndighetenes vaksinasjonsprogram per dato.

For Orkland utgjør denne potensielle målgruppe i overkant av 12 700 personer. Av disse har til nå 8 000, cirka 66 prosent, registrert seg for vaksinering. 4 255 av disse har nå fått sin første vaksinedose, mens 1 387 av disse også har fått vaksinedose nummer to. Vaksinetallene er reelle tall ved utgangen av uke 16.

Er du en etternøler?

Som du ser av tallene er det fortsatt cirka 4 700 orklendinger som ikke har registrert seg. Det kan det være flere årsaker til. Noen ønsker ikke å vaksinere seg, noe som selvsagt er helt i orden. Å ta vaksine er en frivillig sak i Norge.  Andre har kanskje ikke fått med seg at man må registrere seg, mens noen har bare utsatt dette. Det er imidlertid ingen grunn til å vente. Antall vaksinedoser Orkland kommune får tildelt er ventet å øke betraktelig fra mai. Kjenner du noen som ikke har registrert seg? Det er fint om du minner dem på det, og kanskje hjelper dem. Registreringen gjør du på:

Der får du også informasjon om hvordan du kan få hjelp til å registrere deg.

De neste ukene

I uke 17 fortsetter fastlegene å sette 2. dose for gruppen 75 til 84 år. Dette arbeidet vil de være ferdig med i løpet av uke 19. Kommunen fortsetter å vaksinere i gruppe 4. Vaksineringen vil foregå på Orkanger onsdag, mens Meldal får besøk av vaksineteamet på torsdag. I løpet av uka vil cirka 450 personer få sin første dose, mens om lag 240 får dose to og er dermed ferdigvaksinert.

Allerede i uke 19 er vi over i neste gruppe, som er aldersgruppen 55-64 år, med nærmere definerte underliggende sykdommer og tilstander.

Om statistikken

Innholdet i vår statistikk er basert på reelle tall per fredag i uken før. Det vil derfor kunne være avvik i forhold til Folkehelseinstituttets (FHI) statistikk som oppdateres daglig. Når det gjelder tidspunkt for planlagt gjennomføring, er dette basert på kjent informasjon om når vaksine er tilgjengelig i Orkland. Vi må ta forbehold om raske endringer i forhold til leveranse, noe som kan ha innvirkning på tidsplanen.

Vaksineringer i uke 16

Totaltall per uke 16

Totalt antall satte vaksinedoser: 5 642
1. dose: 4 255
2. dose: 1 387
Antall innbyggere: 18 217
%-vaksinert 1. dose: 23,4 
%-vaksinert 2. dose: 7,6

1. Beboere i sykehjem
1. dose: 162
2. dose: 162
Status: Ferdig

2. Alder 85+
1. dose: 430
2. dose: 430
Status: Ferdig

Utvalgte helsepersonell
1. dose: 750
2. dose: 187
Status: Pågår. I denne gruppen inngår nå også tannlegeansatte, apotekansatte, samt brann og redningstjenesten.

3. Alder 75-84 år
1. dose: 1 095
2.dose: 574
Status: Pågår

4. Alder 65-74 år og 18-64 år med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte.
1. dose: 1 819
2. dose: 33
Status: Pågår

Gruppe 5 til 9 innarbeides i statistikken så snart disse blir aktuelle for vaksinering. Vi minner om vår koronatelefon 900 31 260 som er åpen mandag til lørdag fra klokken 10:00 til 14:00.

Takk for at du bidrar!

* De over 75 år som har fastlege på Orkanger legesenter vil få sin vaksine på Orkland rådhus.


orkland.kommune.no/korona