Forrige uke ble det satt 697 vaksinedoser i Orkland. Det er ny ukerekord. Vaksineteamet var på Krokstadøra, i Lensvik og i Meldal i tillegg til Orkanger. Det meldes om god stemning på vaksinasjonsstedene.

- Folk er svært flinke til å møte opp. De som er forhindret på grunn av sykdom gir oss beskjed på telefonen, og dermed kan vi kalle inn andre i den aktuelle gruppa, sier Peter M.Trojanowski, som er smittevernoverlege i Orkland.

Han minner folk om at de må møte presis i forhold til tidspunktet de får tildelt, men ikke for tidlig.

- Vi må alle sammen huske at vi skal ivareta smittevernet, og da kan vi ikke ha for mange samlet på en gang. Husk å holde avstand, oppfordrer Trojanowski.

Ingen grunn til å vente med registreringen

Onsdag og torsdag denne uka vil alle med postkasse i Orkland få en påminnelse om å registrere seg for vaksine. Siden 1. mars har 7 461 orklendinger gjort det. Det utgjør 58 prosent av den potensielle målgruppen mellom 18 til 74 år.

Er du en av etternølerne? Der er ingen grunn til å vente med registreringen. Antall vaksinedoser Orkland kommune får tildelt er ventet å øke betraktelig fra mai. Det betyr at vi relativt raskt er over i de neste prioriteringsgruppene. Har du ennå ikke registrert deg, kan du fortsatt gjøre det på:

De neste ukene

Kommunen fortsetter denne uka med 1.gangs vaksinering av personer i aldersgruppen 65 til 74 år, samt alle mellom 18 til 64 år med sykdommer og tilstander med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte. Noen av de 570 dosene vil også gå til utvalgt helsepersonell. Vaksineringen vil foregå på Orkanger onsdag, mens Lensvik og Meldal får besøk av vaksineteamet på torsdag.

Fra uke 17 vil fastlegene starte arbeidet med 2. gangs vaksinering av personer i gruppen 75 til 84 år. Dette arbeidet vil etter planen være ferdig i løpet av uke 19.

Om statistikken

Innholdet i vår statistikk er basert på reelle tall per fredag i uken før. Det vil derfor kunne være avvik i forhold til Folkehelseinstituttets (FHI) statistikk som oppdateres daglig. Når det gjelder tidspunkt for planlagt gjennomføring, er dette basert på kjent informasjon om når vaksine er tilgjengelig i Orkland. Vi må ta forbehold om raske endringer i forhold til leveranse, noe som kan ha innvirkning på tidsplanen.

Vaksineringer i uke 15

Totaltall per uke 15

Totalt antall satte vaksinedoser: 4 989

1. dose: 3 646
2. dose: 1 343
Antall innbyggere: 18 217
%-vaksinert 1. dose: 20,0
%-vaksinert 2. dose: 7,4

Tall fordelt på prioriterte grupper per uke 15

1. Beboere i sykehjem
1. dose: 162
2. dose: 162
Status: Ferdig

2. Alder 85+
1. dose: 430
2. dose: 414
Status: Pågår

Utvalgte helsepersonell
1. dose: 626
2. dose: 187
Status: Pågår

3. Alder 75-84 år
1. dose: 1 095
2. dose:    580
Status: Pågår

4. Alder 65-74 år og 18-64 år høy risiko for alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte.
1. dose: 1 333
2. dose:        0
Status: Pågår

Gruppe 5 til 9 innarbeides i statistikken så snart disse blir aktuelle for vaksinering.

Vi minner om vår koronatelefon 900 31 260 som er åpen mandag til lørdag fra klokken 10:00 til 14:00.

Takk for at du bidrar!


orkland.kommune.no/korona