Totalt ble det satt 460 nye vaksinedoser i Orkland i uke 12. Nå har også vaksineringen av personer mellom 65 til 74 år og utsatte grupper startet. Det er besluttet at AstraZeneca-vaksinen er satt på pause i ytterlig 3 uker i Norge. I Orkland kommune fortsetter vaksineringen med Pfizer/BioNTech inntil videre. Så langt har over 6 000 meldt fra at de ønsker vaksine.

Koronavaksineringen tar ikke påskeferie, selv om vi er inne i den stille uke. I uke 13 vil det etter planen bli satt 240 vaksinedoser i gruppen 75-84. Samtidig fortsetter arbeidet med å vaksinere innbyggere i gruppene 65-74 år. I tillegg vil også personer i gruppen 18 til 64 år med sykdommer og tilstander med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte nå få tilbud. I uke 14 forventer vi å få ytterligere 580 vaksinedoser som hovedsakelig skal gis som 1.dose til de siste to nevnte gruppene.

Registrer deg for vaksinering

Vi minner igjen om at alle mellom 18 til 74 år, som ønsker å vaksinere seg mot covid-19, må registrere seg for å få tilbud om vaksine. Så langt har i overkant 6 000 orklendinger gitt beskjed om at de ønsker vaksine. Registreringen foregår digitalt, og du må ha Bank-ID for å gjøre dette. Har du ikke Bank-ID eller trenger bistand til å registrere deg, kan du få hjelp på vår koronatelefon. Du finner all nødvendig informasjon her:

Vaksineregistrering

Om statistikken

Innholdet i vår statistikk er basert på reelle tall per fredag i uken før. Det vil derfor kunne være avvik i forhold til Folkehelseinstituttets (FHI) statistikk som oppdateres daglig. Når det gjelder tidspunkt for planlagt gjennomføring, er dette basert på kjent informasjon om når vaksine er tilgjengelig i Orkland. Vi må ta forbehold om raske endringer i forhold til leveranse, noe som kan ha innvirkning på tidsplanen.

Totaltall per uke 12

Totalt antall satte vaksinedoser: 3 453
1. dose: 1 944
2. dose: 1 509
Antall innbyggere: 18 217
%-vaksinert 1. dose: 10,7
%-vaksinert 2. dose: 8,3

Tall fordelt på prioriterte grupper per uke 12
Nasjonal prioriteringsrekkefølge

1. Beboere i sykehjem
1. dose: 162
2. dose: 162
Status: Ferdig

2. Alder 85+
1. dose: 429 
2. dose: 412 
Status: Denne gruppen vil tilnærmet være ferdigvaksinert i løpet av uke 13.

Utvalgte helsepersonell
1. dose: 517 
2. dose: 185 
Status: Pågår

3. Alder 75-84 år
1. dose: 1 065
2.dose:     499
Status: Pågår

4. Alder 65-74 år og 18-64 år med diagnoser* nevnt under  
1. dose: 29
2. dose    0
Status: Pågår

Gruppe 5 til 9 innarbeides i statistikken så snart disse blir aktuelle for vaksinering.

Risikogrupper - diagnoser 

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Du kan lese mer om vaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets hjemmesider