Over 5700 personer mellom 18 til 74 år har nå registrert seg for vaksinering i Orkland og 340 doser med vaksine ble satt i forrige uke (uke 10). Vaksinering av helsepersonell i Orkland er stanset midlertidig i forbindelse med at vaksinen AstraZeneca er satt på pause i Norge. Ingen i vår kommune er registrert med alvorlige bivirkninger etter å ha fått vaksinen fra AstraZeneca. Vaksinering av øvrig befolkning med Pfizer går som planlagt denne uka (uke 11) med hovedprioritering for gruppen 75 til 84 år.

Dette betyr at helsepersonell ikke vaksineres denne uka i vår kommune, i påvente av at situasjonen knyttet til AstraZeneca avklares. Det er bare helsepersonell som har fått AstraZeneca i Orkland kommune.

Følger opp helsepersonell som har fått AstraZeneca-vaksine

Orkland kommune har i helga fulgt opp og informert helsepersonell som har fått AstraZeneca-vaksine. Kommunen har vært i tett kontakt med legevakt/legevaktsentralen i løpet av helga og mandag med råd og støtte, samt kartlegging og identifisering av bivirkninger. Dette arbeidet er prioritert og fortsetter.

Til sammen 23 personer som har fått AstraZeneca-vaksine har hatt kontakt med legevaktsentralen de siste dagene, men dette har i all hovedsak bare vært rutinemessige utsjekker.

Vi understreker at det ikke er meldt om alvorlige bivirkninger for noen av disse personene.

Siste informasjon fra sentrale myndigheter om AstraZeneca-vaksinen:

Legemiddelverket har mottatt mange bivirkningsmeldinger de siste dagene, men ikke om flere sjeldne, alvorlige tilfeller knyttet til blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater utover de tre personene som lørdag ble innlagt på Rikshospitalet etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen.

Orkland kommune vil følge bestemmelsene og rådene til FHI og Legemiddelverket knyttet til AstraZeneca.

Over 230 doser settes denne uka

Det er over 220 personer som får første dose av Pfizer og 13 personer som får andre dose denne uka. FHI har bestemt at alle som får første dose av Pfizer fra og med i dag (mandag 15. mars) eller senere, skal få en avtale om andre dose 6 uker senere. Dette gjelder også Moderna-vaksinen (Pfizer og Moderna er begge mRNA-vaksiner). Dette har ikke tilbakevirkende kraft, slik at de som har fått satt mRNA-vaksine frem til 15. mars skal opprettholde sin avtale om henholdsvis 3 eller 4 uker etter første dose. Anbefalt intervall for AstraZeneca-vaksinen er for øvrig 9-12 uker, og gjerne i den øvre delen av dette intervallet.

Neste uke (uke 12) vil Orkland motta 66 hetteglass fra Pfizer, som tilsvarer over 400 vaksiner. 

Tilgangen til vaksiner til Orkland er mindre enn vi håpet på siden Norge har mottatt færre vaksiner enn vi så for oss på nåværende tidspunkt, i tillegg har pausen for AstraZeneca-vaksinen forsterket denne situasjon samt at det er gjort endringer i fordelingsmodellen mellom kommunene som gjør at vår kommune får ca. 17 % færre vaksiner enn opprinnelig fordelingsmodell.

Kommunens kapasitet for vaksinering er stor, men hvor mange vaksiner vi får tildelt avgjør fortsatt tempoet for vaksineringen i Orkland.

Du må registrere deg for å bli vaksinert

Alle mellom 18 til 74 år som ønsker å vaksinere seg mot covid-19, må registrere seg for å få tilbud om vaksine. Grunnen til dette er at vaksinering er frivillig. For å få oversikt over alle som vil vaksinere seg er kommunen avhengig av et godt samarbeid med innbyggerne. Vi oppfordrer alle om å registrere seg så raskt som mulig, da dette gir oss bedre mulighet for å planlegge og gjennomføre vaksinering.

Vi understreker at det ikke er slik at de som registrerer seg først får tidligere vaksine. Orkland kommune følger prioriteringene til sentrale myndigheter. Registrer du deg for vaksine, så vil du få vaksine når det er din tur, uavhenging av når du registrerte deg.

Registreringen foregår digitalt, og du må ha Bank-ID for å gjøre dette. Har du ikke Bank-ID eller trenger bistand til å registrere deg, kan du få hjelp på vår koronatelefon.

Du finner all nødvendig informasjon her:

Registreringen har foregått siden mandag 1. mars, og så langt har 5718 personer mellom 18 til 74 år registrert seg for vaksinering. Tilsvarende tall mandag forrige uke var 4874 personer.

Den digitale tjenesten som Orkland kommune benytter i vaksinearbeidet heter Helseboka, som mange kommuner i Norge benytter seg av i forbindelse med vaksineringen. Helseboka benyttes også i forbindelse med booking og håndtering av koronatestingen.

Om statistikken

Innholdet i vår statistikk er basert på reelle tall per fredag i uken før og gjelder bare vaksiner satt av Orkland kommune. Det vil derfor kunne være avvik i forhold til FHI sin statistikk som oppdateres daglig, og som også inneholder vaksiner satt av andre enn Orkland kommune (for eksempel St. Olavs hospital - Orkdal sjukehus mm.). Når det gjelder tidspunkt for planlagt gjennomføring, er dette basert på kjent informasjon om når vaksine er tilgjengelig i Orkland. Vi må ta forbehold om raske endringer i forhold til leveranse, noe som kan ha innvirkning på tidsplanen.

Uke 10 - oppsummert

I forrige uke (uke 10) ble det satt 340 vaksinedoser i Orkland (i tillegg kommer 16 doser som ble etterregistrert for uke 9). Det var tre grupper som fikk vaksine: aldersgruppen 85+, utvalgt helsepersonell og personer i aldersgruppen 75-84 år. Totalt er det satt 2732 vaksinedoser i Orkland.

Totaltall per uke 10

Totalt antall satte vaksinedoser
2 732

1. dose
1 604

2. dose
1 128

Antall innbyggere
18 217

%-vaksinert 1. dose: 8,8
%-vaksinert 2. dose: 6,2

 

Tall fordelt på prioriterte grupper per uke 10

Nasjonal prioriteringsrekkefølge

1. Beboere i sykehjem

1. dose
162

2. dose
162

Status
Ferdig

2. Alder 85+

1. dose
407 (5 doser i uke 10)

2. dose
429 (16 doser innmeldt for sent for uke 9 + 14 doser satt i uke 10)

Status
Pågår

Utvalgte helsepersonell

1. dose
517 (116 doser i uke 10)

2. dose
174 (21 doser i uke 10)

Status
Pågår

3. Alder 75-84 år

1. dose
507 (44 doser i uke 10)

2. dose
374 (140 doser i uke 10)

Status
Pågår
4. Alder 65-74 år og 18-64 år med disse diagnosene*

1. dose

2. dose

Status

Nærmere informasjon følger***
5. Alder 55-64 år med disse diagnosene**

1. dose

2. dose

Status

Nærmere informasjon følger***
6. Alder 45-54 år med disse diagnosene**

1. dose

2. dose

Status

Nærmere informasjon følger***
7. Alder 18-44 år med disse diagnosene**

1. dose

2. dose

Status
Nærmere informasjon følger***
8. Alder 55-64 år

1. dose

2. dose

Status
Nærmere informasjon følger***
9. Alder 45-54 år

1. dose

2. dose

Status
Nærmere informasjon følger***
Øvrig befolkning (massevaksinering)

1. dose

2. dose

Status
Nærmere informasjon følger**

*** Dette vil avhenge av hvor mange vaksinedoser Orkland tildeles fra sentrale myndigheter og når de kommer. Du kan lese mer om dette på Folkehelseinstituttets nettsider:

Hva skjer i uke 11?

Det er fortsatt begrenset levering av vaksine. I uke 11 fortsetter vi vaksineringen av gruppen 75 til 84 år og utvalgt helsepersonell. Vi forventer at det kommer en større leveranse av vaksine mot slutten av mars.

Diagnoser - henvisning fra tabellen over:

Diagnose*

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Diagnose**

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

Husk at du må registrere deg for å få koronavaksine
Alle mellom 18 og 74 år som ønsker vaksine, må registrere seg i vaksinasjonskø