Vårflommen er nedskalert til middelflom (normal flom) i Trøndelag av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i dag når de presenterte sin oppdaterte analyse for flomutsikter for mai og juni. Orkland kommune opprettholder økt overvåkenhet gjennom pinsehelgen og følger utviklinga tett.

Vårflommen er nå i gang i store deler av landet, men er foreløpig ganske moderat. 

Avhengig av været

Selv om det har smeltet en del snø siste uke er det imidlertid fortsatt relativt stor sannsynlighet for stor vårflom både i sør og nord. Hvordan vårflommen utvikler seg er fortsatt helt avhengig av været framover.

Det er fortsatt stor sannsynlighet for stor vårflom i Nord-Norge de kommende ukene. Også i Sør-Norge er sannsynligheten fortsatt stor i elver som har en vesentlig andel av dreneringsområdet dekket med snø.

Snømengdene er grunnlagt for vurderingene

Det er snømengdene som er det viktigste grunnlaget for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom. På grunn av snøsmelting er snødekket areal i landet som helhet redusert fra 70% til 60% i løpet av siste uke. Det har vært en reduksjon både i sør og nord. I nord utgjør snødekket areal likevel så mye som nesten 90% av landarealet; i Sør-Norge er det ca. halvparten av landarealet som er dekket av snø.

NVE har beregnet snømengder for hele landet basert på nedbør- og temperaturdata fra Meteorologisk institutt tilbake til 1958. NVEs beregning av snømengder tilbake til 1958, viser at dette året - på landsbasis – fortsatt er det mest snørike året siden 1958.

Økt vannføring i pinsehelgen

Det ventes økende vannføring gjennom pinsehelgen i hele landet. På grunn av økende temperatur og varmere vær en uke framover, ventes det økt snøsmelting og påfølgende økende vannføring gjennom helgen i alle vassdrag som kommer fra områder med mye snø.

Dette gjelder både i Sør- og Nord-Norge.

Hovedfokus i Orkland er Orkla

Det ser ut til å være lite nedbør i vente de nærmeste dagene. Dette er gunstig. Hva som skjer videre framover er helt avhengig av været og foreløpig usikkert.

Oppdatert informasjon blir publisert som nyhetssak på varsom.no torsdag 4. juni, eller tidligere hvis situasjonen tilsier det. 

Orkland kommune opprettholder økt overvåkenhet gjennom pinsa og følger utviklinga tett. Hovedfokus vil være på hvordan Orkla utvikler seg, med den betydelige temperaturøkninga som er varslet i pinsa. 

Tidligere informasjon fra Orkland kommune:

Vil du følge med utviklingen?