Fortsatt er antall påvist smittede i Orkland åtte personer. I løpet av dagen har det blitt tatt prøver av 16 nye personer, og ventetiden på prøvesvar fra St.Olavs hospital er nå noe redusert.

Det er kortversjonen av smittesituasjonen i Orkland 26. mars. Den reduserte ventetiden på prøvesvar innebærer at man nå er ajour med tidligere dagers prøvetaking, og at man nå kun venter svar på de prøvene som er sendt til analyse i dag.

Barn og unge

I går forlenget regjeringen tiltakene som ble vedtatt 12. mars. Det innebærer blant annet at skoler og barnehager blir stengt til og med mandag 13. april. Det blir en lang periode for både store uten de vanlige dagligdagse aktivitetene. Orkland kommune har et ekstra søkelys på dette, og har derfor opprettet et svært tett samarbeid mellom barnevernet, barnehagene og skolene.  Du kan lese mer om dette her:

Chat med oss!

Dagens situasjon ser ut til å vare en stund og kan bli vanskelig for både store og små - av ulike årsaker. Vi ønsker å være i forkant og oppretter nå et nytt kontakt-tilbud – en chat, eller nettprat, som det heter på norsk.  Tilbudet er primært et tilbud til barn og unge, men foreldre og foresatte kan selvsagt også benytte tjenesten.

18.mars opprettet Orkland kommune en telefontjeneste for barn og unge, men vurderer at chat som plattform passer de yngste bedre, og terskelen for å ta kontakt kan bli lavere. Chatten er bemannet av fagpersoner innen psykisk helse som arbeider med barn, unge og deres familier. 

Ringevenn

Frivilligheten stiller også opp på en rekke områder i disse tider. Tidligere har vi omtalt både sanitetsforening og helselagene, samt Røde Kors som har engasjert seg. Det er kommunen svært glad for. Nå har Orkdal Rotaryklubb opprettet en telefontjeneste de kaller for Ringevenn. Les mer om saken her:

Kommunens informasjonskanaler

  • Vår nettside hvor du finner svært mye relevant og oppdatert informasjon. Der finner du også Kommune-Kari, vår chatrobot som svarer på mer enn 6000 spørsmål, også om korona.
  • Informasjonstjenesten hvor du kan ringe 900 31 260 eller sende e-post til korona@orkland.kommune.no

Send hjerter!

Vi benytter også anledningen til å fortelle at vi snart har fått inn 150 bidrag i vår hjertekonkurranse for barn og unge. Fortsett å sende inn! Les om hvordan du deltar på:  

#kaldthodevarmthjerte


orkland.kommune.no/korona