- Dere var den institusjonen som ble foreslått desidert flest ganger på vår facebookside.

Det sa banksjef Thomas Solum Lystad i Sparebank 1 SMN på Orkanger da han og kollega Marius Evjen fra Eiendomsmegler 1 overrakte den flotte gaven til enhetsleder Sissel Høydal ved Orkdal helsetun tirsdag.

I år har Sparebank 1 SMN valgt å gi årets julegave til de eldre, og Orkdal helsetun er ett av 25 sykehjem i Midt-Norge som får nytt TV-utstyr.

- Så flott at det er med både tralle og stativ. Da kan vi lett trille det litt rundt etter behov. Men foreløpig setter vi det i stua på dagsenteret, for der er det gamle TV-apparatet modent for utskifting, sier Høydal, som poengterer at det er en svært kjærkommen gave for beboerne på helsetunet.

2020 har vært et tøft år for mange, ikke minst beboere på institusjoner som har hatt begrenset kontakt med omverdenen grunnet koronapandemien.

- Det er selvsagt grunnen til at vi i år har valgt å gi gaver til eldreinstitusjonene i år, sier Lystad.

I tillegg til selve TV-utstyret har banken også laget en digital julekonsert for beboere på sykehjem. Konserten varer i 45 minutter og kan spilles av fra en minnepinne som fulgte med, eller lastes ned over internett på smn.no/julegave.

- Det er Marvin Wiseth som er programleder og de eldre får høre kjente og kjære julesanger framført av talentfulle sangere og musikere fra vår region, forteller banksjef Lystad.