Mye har vært usikkert rundt hvilke arrangement som kan gjennomføres i høst. Men en ting er sikkert: Det blir TV-aksjon også i år, denne gang med digitale innsamlingsbøsser. Vil du bidra i årets TV-aksjon er det flere muligheter. Pengene går til å bekjempe plast i havet.

På grunn av koronasituasjonen har NRK bestemt at TV- aksjonen blir uten bøssebærere.  Innsamlingsaksjonen skal skje i hovedsak gjennom digitale løsninger.

I Trøndelag er det fylkesmann Frank Jenssen som leder fylkesaksjonskomiteen.

– Vi står fortsatt midt i en dugnad for å stoppe koronasmitte. Dugnadsånd derimot, er noe vi gjerne vil skal smitte videre! TV-aksjonen er et av det norske folks fineste bidrag for å støtte gode formål, så husk at det blir aksjon den 18. oktober, sier Jenssen.

I år går de innsamlede pengene til å bekjempe plast i verdenshavene ved å sørge for bedre avfallssystemer for over 900 000 mennesker. Hvert år havner åtte millioner tonn plast i verdenshavene og truer både dyreliv og mennesker.

Digital for første gang

Det har siden i vår vært planlagt for ulike digitale løsninger dersom bøssebærerne ikke kan ta imot kontanter i bøssene. TV-aksjonen i Trøndelag er allerede i gang, og Janet Rautio Øverland, fylkesaksjonsleder i Trøndelag er klar på at utfordringer er til for å løses.

- Akkurat som tidligere år registrerer en seg som bøssebærer på blimed.no. Nettsiden er klar fra 15. september til å ta imot alle som vil være med å bidra. Når en har registrert seg så får en automatisk tilsendt en beskrivelse av hva en skal gjøre, sier Øverland. - Vår erfaring er at mange venter på bøssebærerne så det er viktig at vi prøver å få med alle som vil.

Bekjempe plast i verdenshavene

NRKs TV-aksjon 2020 går i år til WWFs innsats for å bekjempe plast i havet. Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Med midler fra årets TV-aksjon skal WWF hjelpe der problemet er størst. En tredel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filipinene og Thailand. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal utslipp av plast til elver og hav reduseres med 7000 tonn årlig.

Du kan lese mer om hva pengene skal gå til på blimed.no

Kontaktinformasjon:

Janet Rautio Øverland, Fylkesaksjonsleder i Trøndelag TV-aksjonen NRK, WWF

Mob: 454 14 356   E-post: trondelag@tvaksjonen.no

Torill Ellingsen, kommunikasjonsrådgiver Fylkesmannen i Trøndelag

Mob: 920 55 814 E-post: fmtltoe@fylkesmannen.no