I løpet av dagen er mange prøvesvar blitt analysert. Det har resultert i totalt tre nye smittetilfeller i Orkland.  To av tilfellene ble meldt i formiddag, mens ett nytt ble kjent nå i ettermiddag. Det totale antallet smittede i kommunen er nå åtte.

To av tilfellene har relasjon til tidligere identifiserte smittesirkler, mens ett tilfelle ikke er knyttet til tidligere smittede i kommunen. De nye tilfellene har resultert i at i alt 12 nye personer er i karantene. Det går stort sett bra med alle sammen og alle har hjemmebehandling.  I løpet av dagen er det tatt ytterligere åtte tester.

Formannskapet orientert

Dagens formannskapsmøte ble gjennomført ved hjelp av det digitale kommunikasjonsverktøyet Teams. Det betyr at representantene kunne delta i møtet uten å møtes fysisk, men likevel få presentert saker og delta i debatten. Møtet ble også distribuert via KommuneTV

Naturlig nok var koronasituasjonen hovedtema på møtet. Rådmann Ingvill Kvernmo hadde en grundig gjennomgang av situasjonen, med fokus på de tiltak som kommunen har iverksatt på sine ansvarsområder. I tillegg hadde økonomisjef Svein Henry Berdal en kort redegjørelse av økonomisituasjonen. Han var også innom de statlige tiltakene som er kjent så langt knyttet til pandemien.

Du kan se hele presentasjonen her:

Ønsker du å se møtet i opptak, ta en titt her:

Informasjonstjenestene – endring i åpningstid

Vår koronatelefon, 900 31 260, har vært et tilbud til befolkningen i Orkland kommune siden tirsdag 10. mars. Det har vært mange henvendelser. I alt er det så langt registrert over 700 telefonsamtaler og 550 henvendelser på e-post. Det har vært liten eller ingen ventetid for å få svar. I dag er 41 telefoner og 30 e-poster besvart.

Vi ser at antallet henvendelser hovedsakelig styres av endringer i sentrale retningslinjer og bestemmelser. Antallet henvendelser har gått noe ned den siste uka. Med bakgrunn i dette velger vi derfor å redusere åpningstiden noe. Vi gjør dette med overbevisning om at vi fortsatt skal gi et godt tilbud til befolkningen innenfor de nye åpningstidene.

De nye åpningstidene for informasjonstjenesten vil være fra klokken 10:00 til 16:00 på hverdager og helg. Åpningstiden gjelder også for vår e-post: korona@orkland.kommune.no Det innebærer at du kan regne med å få svar på dine e-posthenvendelser innenfor denne åpningstiden.

De nye åpningstidene gjelder fra fredag 27. mars.

Plakat hva kan du gjøre rev.pngKilde:NRK

#kaldthodevarmthjerte


orkland.kommune.no/korona