Onsdag var regjeringen godt representert i Orkland. Ikke mindre enn tre ministere avla kommunen besøk. Helt tilfeldig var det naturligvis ikke. Orkland blir lagt merke til og er valgt som pilotkommune for regjeringens satsing på nye statens hus.

Utdannings- og integreringsminister Guri Melby var på gamle trakter da hun avla sin gamle barneskole på Gjølme et besøk. Hun hadde på forhånd uttrykt et ønske om å treffe skolebarn på skole fritidsordningen (SFO), lærerstaben og foreldre på skolen hvor hun selv var elev fra 1988 til 1994.

Guri med barn_1200x900.jpgGuri Melby fikk god kontakt med de minste og fikk overrakt massevis av tegninger som ungene hadde laget til henne.

Ønsket tilbakemeldinger

Guri og foreldre_1200x900.jpgStatsråden fikk forsikringer om at foreldrerepresentantene Aina Bakken Ustad og Jan Haugen var trygge på skolens håndtering av pandemien og tiltakene som gjøres. På bildet ses også rektor Ann Oline Vuttudal og teamet fra NRK som fulgte statsrådbesøket.

Under besøket fikk hun god orientering fra rektor Ann Oline Vuttudal om skolens drift, erfaringer under pandemiperioden og planene som er lagt for skolestarten som er nært forestående. I dag var det planleggingsdag for lærerne på skolen, og statsråden benyttet anledningen til å spørre lærerne om deres erfaringer fra perioden i vår da skolene var stengt og elevene fikk nettbasert undervisning hjemme. Besøket ble også brukt til en befaring i lokalene, der Melby også fikk se at skolen er i ferd med å utvides i form av et påbygg.  Under besøket i Orkland hadde Guri Melby også et møte med kulturskolen i Orkland.

Velkomst_1200x900.jpgElevene Eva Netsuh Bjørndal og Filip Kalitowski tok imot Guri Melby sammen med rektor Vuttudal.

Ros til kommunen

Tidligere på dagen var også olje- og energiminister Tina Bru i møte med Orkanger Oljeforum på Bårdshaug Herregård. Hun holdt innlegg blant annet om tiltakspakken for næringslivet knyttet til pandemien og det grønne skiftet. Ministeren var også med på en befaring hos Technip på Grønøra, der hun fikk med seg bedriftens uforbeholdne ros til Orkland kommune for samarbeidet de har hatt så langt under pandemiperioden. Kommunens håndtering og bistand i smittevernarbeidet har vært helt avgjørende for at bedriften har kunnet opprettholde produksjonen i en svært krevende tid.

Statens hus

Linda med kopp_1200x900.jpgMinister Helleland fikk velge seg et av Orkland kommunes kaffekrus på torget. Hun valgte et med verdien nær, som hun mente passet godt i forhold til seg selv og det hun står for. 

På samme møte var også distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, som på et pressemøte på Orkanger Torg klokken 12.00 kunne avsløre nyheten om at Orkland kommune er valgt som en av fire pilotkommuner i landet i regjeringens satsing på nye statens hus. Formålet med prosjektet er at små og mellomstore avdelinger av statlige etater skal samarbeider tettere med hverandre og skaper større statlige fagmiljøer på mindre steder.

Du finner mer informasjon om prosjektet på regjeringens nettsider:

Helleland trakk fram Orkland som en svært offensiv og engasjert kommune og et lokomotiv i Trøndelag, som etter en rekke kravspesifikasjoner ble valgt som en av fire norske kommunene som skal delta i prosjektet.