Orkland har registrert to nye tilfeller siden forrige oppdatering 10. juni. De sterke lokale anbefalingene videreføres ikke, da situasjonen vurderes som oversiktlig og med lavt vedvarende smittetrykk.

Det betyr at det nå «bare» er nasjonale anbefalinger og forskrift som er gjeldende.

Nærmer oss en mer normal hverdag

Det er grunn til å gi honnør til orklendingene for tålmodighet og lojalitet til regler og anbefalinger i en langvarig og omskiftelig pandemi. Vi forstår at mange begynner å bli både slitne og lei, men vi må fortsatt forberede oss på at situasjonen kan forandre seg.

Hold ut – vi nærmer oss stadig en mer normal hverdag!

Positiv PCR-test

Søndag kveld fikk Orkland sitt 117. tilfelle. Dette er en person som har bostedsadresse i Orkland, men som er smittet og oppholder seg i annen kommune. Vi understreker at den smittede ikke har vært i Orkland.

Vedkommende følges opp av kommunen som hun oppholder seg i.

Positiv hurtigtest

Mandag hadde vi en positiv hurtigtest. I løpet av tirsdagen forventer vi at denne blir bekreftet med positiv PCR-test etter analyse av laben på St. Olavs.  Vedkommende er smittet på jobb i annen kommune.

Den smittede er i 20-årene, har lettere symptomer og følges opp i hjemmet av kommunen og fastlege. På bakgrunn av denne positive hurtigtesten, agerer vi rutinemessig som at det også blir en positiv PCR test. Det gjør at 8 personer er satt i karantene.

Vi forventer altså at dette blir Orkland sitt 118 tilfelle.

Pinseutbruddet snart lukket

I Orkland kommune har vi nå to smitteceller. Pinseutbruddet er i ferd med å brenne ut, og forventes lukket innen kort tid. Situasjonen er nå mer oversiktlig enn da vi innførte sterke lokale anbefalinger, samtidig som situasjonen i Trondheim er mer avklart. Kommuneoverlege og smittevern har gjennomført en risikovurdering av situasjonen. Orkland er nå på risikonivå 1, hvor det viktige er overvåking av situasjonen.

De strenge anbefalingene vi har hadde til og med søndag 13. juni videreføres derfor ikke. Fra nå av gjelder altså «bare» nasjonale anbefalinger og forskrift:

Takk for at du bidrar!


orkland.kommune.no/korona