Smittesituasjonen er uendret i Orkland. Ingen nye tilfeller er påvist, men det er fortsatt grunn til å ta smittevernreglene på alvor. I går endret regjeringen på bestemmelsene om åpningstider i barnehager og SFO.

Smittesituasjonen vi ser resultatene av nå, er at de nasjonale og lokale restriksjonene fungerer. Det er mye takket være innbyggerne i kommunen, som lojalt har fulgt råd og anbefalinger. Vi har en klar oversikt over situasjonen og opplever at smittepresset er forholdsvis lavt sammenlignet med andre kommuner.

Barnehager og SFO kan ha kortere åpningstid

Fra mandag 27. april har barnehagene i Orkland felles åpningstid 07:30-15:30, med noen unntak for de minste barnehagene. Regjeringen presiserer at hovedregelen er at barnehager skal gi et heltids- eller deltidstilbud på samme måte som før stengning, men de kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det trengs for å ivareta kravene til smittevern. Du kan lese mer om dette på:

Barnehagene i Orkland gjennomfører kartlegging av behov og er forsøker å være så fleksible som mulig.

Betaling for barnehagetilbud

Norske myndigheter har bestemt at det skal være ordinær foreldrebetaling for barn og elever som mottar et tilbud. Den nasjonale beslutningen betyr i praksis at det faktureres fra den dagen barnet igjen får tilbud om plass. Dette gjelder selv om du ikke velger å benytte deg av tilbudet. De som hele tiden har hatt et tilbud i barnehagen eller SFO, skal i henhold til denne beslutningen fra nasjonale myndigheter betale fra 14. april. Vi har bestemt at det ikke blir sendt ut faktura for april måned, og vil gjøre en avregning slik at et justert og samlet beløp kommer på fakturaen for mai måned.

Ukjente smittekilder

I går fikk Skaun påvist sitt første tilfelle med ukjent smittekilde. I Trondheim er det flere slike tilfeller. Det betyr at vi fortsatt har smitte i den trønderske befolkningen. Vi kan ikke se bort fra at det også er tilfelle hos oss.

Krevende øvelse

Vi har levd over en måned i et nedstengt samfunn. Det har vært en krevende tid. Nå er vi gradvis i ferd med å åpne opp igjen. Det kan bli en vel så krevende øvelse. Det kommer daglige endringer fra myndighetene, slik at det som var gyldig i går ikke er gyldig i dag.

Selv om vi kan vende mer og mer tilbake til et ordinært samfunn, må vi fortsette med smittevern. Hold avstand, ikke samles i store grupperinger og følg hygienereglene. Er du forkjølet? Hold deg hjemme!

#kaldthodevarmthjerte


orkland.kommune.no/korona