Nå kan frivillige lag, foreninger og organisasjoner søke om tilskudd for å tilrettelegge, skjøtte og formidle historiske ferdselsårer i fylket. Søknadsfristen er 15. mars.

Tilskuddsordningen er et tiltak i forbindelse med Frivillighetens år 2022, hvor Klima- og miljødepartementet har satt av 2,5 millioner kroner for å løfte fram det frivillige kulturmiljøarbeidet. Lag, foreninger eller organisasjon kan søke Trøndelag fylkeskommune om inntil 100 000 kroner. Et spennende prosjekt som det etterhvert går an å engasjere seg i er Den Trondhjemske postvei.

Møre og Romsdal og Vestland fylke går foran

Den Trondhjemske postvei er en historisk offentlig bygd vegtrasè som fra 1700-tallet gikk mellom Bergen og Trondheim.  I Møre og Romsdal er arbeidet med postveien en del av fylkeskommunens satsing «Ein bit av historia».  Der har de jobbet for å gjøre veistrekningen bedre kjent og mer brukt. Også i Vestland fylke har det vært arbeidet i flere år med å løfte frem deres postvei-strekninger.

Gikk den Trondhjemske postvei i sommerferien

Glemt i Trøndelag

I dag stopper imidlertid arbeidet med postveien ved fylkesgrensa til Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune ser nå muligheten til å videreføre veiarbeidet i fylket vårt fram til målet, gjennom Rindal, Orkland og Skaun, fram til postveiens ende i Trondheim. Fylkeskommunen ønsker gjerne at et fremtidig prosjekt om å løfte frem postveien blir lokalt forankret i kommunene.

Søk før 15. mars

Men i første omgang ønsker nå fylkeskommunen å gjøre oppmerksom på mulighetene for frivillige lag, foreninger og organisasjoner om å søke tilskudd i forbindelse med Frivillighetens år. Kanskje kan dette bidra til at deler av postveien ryddes, samtidig med god inntjening for frivilligheten?

Du finner nærmere informasjon om tilskuddsordningen på fylkeskommunens nettsider:

Tilskudd til historiske ferdselsårer