I samarbeid med KS og Sparebank1 SMN utlyser Trøndelag fylkeskommune tilskuddsmidler til sommerjobb for ungdom i alderen 15-19 år.

Bakgrunnen for initiativet er Korona-pandemien som har store negative konsekvenser for samfunnet. Barn og unge er heldigvis ikke så utsatt for å bli syke, men har mistet verdifull skolegang og muligheter for naturlig livsutfoldelse. Det er også vanskeligere for de unge nå å få seg en deltidsjobb eller sommerjobb.

Mange kommuner og private arbeidsgivere er flinke til å tilby ungdom sommerjobb. Trøndelag fylkeskommune og Sparebank1 SMN inviterer med dette til en ekstra innsats for at flere unge kan gis mulig til en sommerjobb dette spesielle året.

Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet. Fylkeskommunen og Sparebank 1 SMN tilbyr å betale for en ukelønn. Det forutsettes at kommunen eller lokalt næringsliv betaler for resterende uker.

Det er et krav at de unge skal ha arbeidsavtale og lønnes etter tariff. Tariff variere etter alder. For at dette skal bli en enkel og ubyråkratisk ordning tilbyr vi et kronebeløp på 7 000 kroner for alle fem aldersgrupper (15-19). Beløpet er beregnet ut fra tarifflønn for en ungdom på 18 år.

Orkland kommune tar imot henvendelser på e-post fra næringslivet som ønsker å benytte seg av ordningen. Det er Orkland kommune som sender inn en samlet søknad for aktuelle sommerjobber til Trøndelag fylkeskommune.

Bedrifter som ønsker å søke på ordningen kan sende en e-post til personalsjef Stein Arne Jakobsen, stein.jakobsen@orkland.kommune.no innen kl. 14.00 onsdag 10. juni.

I e-posten må det oppgis navn på bedrift, antall sommerjobber som det søkes om og kontaktperson.

Det er Trøndelag fylkeskommune som tar den endelige vurderingen av hvem som får innvilget søknaden.

Vi vet det er kort frist, men håper likevel at det skal være mulig for arbeidsgivere å respondere på dette tilbudet.