Onsdag 6. januar ble det bekreftet nok et tilfelle av koronasmitte i Orkland kommune. Dette dreier seg om en mann i 30-årene. Han har kun lette symptomer, og følges opp av kommunen i sitt hjem. Vedkommende er smittet via nærkontakt fra utlandet. 

Kartlegging av mannens kontakter pågår fortsatt, men foreløpig er 25 personer satt i karantene. 18 av disse har tilknytning til Orkdal vidaregåande skole, og er som følge av et føre-var-prinsipp satt i karantene i påvente av prøvesvar av den smittedes nærkontakter. Det er sendt ut egen informasjon til berørte ved skolen. Dette er tilfelle nummer 40 i Orkland kommune.


orkland.kommune.no/korona