Har du fått en utbetaling på din bankkonto fra Orkland kommune og lurer på hva dette skyldes? Nei, det er nok ikke en julegave fra kommunen. Det skyldes nok at du er en av dem som får tilbakebetaling fra selvkostfondet knyttet til avløp/kloakk i Meldal kommune per 31.12.2019.

Utbetalingen vil fremkomme på kontoutskrift som en utbetaling fra Orkland kommune, og er foretatt til den bankkontoen som ble benyttet ved betaling av kommunale avgifter til Orkland kommune for sist betalte termin.

Det skal fremkomme av betalingsmeldingen som kommer i nettbanken at betalingen gjelder tilbakebetaling av VAR-fond fra Meldal kommune, men teksten vises ikke i selve kontoutskriften.

Vi ber om at henvendelser knyttet til saken primært sendes på e-post til regnskap@orkland.kommune.no. Det vil ikke bli utstedt kreditnota eller sendt ut brev til hver enkelt betalingsmottaker om utbetalingen.