- Vi vet at folk flest ønsker å handle riktig, men det er utfordrende å finne informasjon og verktøy som gir trygghet i valg av håndverkere. Vi er svært glade for at tettpå: nå videreføres i Orkland. 

Det sier Torgeir Strøm i Skatteetaten. Han er koordinator for tettpå:, som er et samarbeid mellom Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og politiet. tettpå: innebærer at Skatteteaten tar kontakt med forbrukere som sender byggesøknad til kommunen, eller kjøper nytt hus eller hytte. Kontakten skjer per telefon og i samtalen gis det gode tips og veiledning til innbyggerne om hvordan de kan sikre seg seriøse håndverkere til å utføre jobben. 

Tips og veiledning

I telefonsamtalen gis det veiledning om hvordan informasjon fra viktige registre og andre åpne næringsdata kan brukes til å velge seriøse håndverkere. Tiltaket har vært utprøvd i utvalgte kommuner i fem fylker, blant annet i Orkdal kommune.

- Sammen med noen enkle råd om hva det er viktig å huske på ved valg av håndverker, er dette et bidrag til å hindre at useriøse får innpass i byggemarkedet, sier Strøm, som har fått svært positive tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjonene for satsingen de nå gjør. 

Alle som får telefon vil også få tilsendt en veileder som gir fyldig informasjon om temaet. 

Aha-opplevelser

- Det er klart at vi har vært spente på effekten av tiltaket, og hvordan folk reagerer på å bli oppringt fra oss. Resultatene så langt er imidlertid svært positive, sier Strøm.

Han viser blant annet til et intervju med en forbruker som fortalte om sine aha-opplevelser etter samtalen med tettpå: til NRK i radioprogrammet Her og nå i februar 2019. 

- Mange forbrukere er ukjente med mulighetene de har for å sjekke om håndverkere driver seriøst og overraskende mange vet rett og slett ikke hvor de skal begynne når de har behov for håndverkere, sier Strøm.

Etter telefonsamtalen har forbrukerne fått en SMS med spørsmål om de ville undersøke nærmere før de velger en håndverker. 3 av 4 svarte at det er svært sannsynlig eller sannsynlig at de vil gjøre det. En undersøkelse Skatteetaten har gjennomført viser at 8 av 10 av de som ble oppringt syntes det var positivt å få en slik telefon. 8 av 10 tror også at tiltaket bidrar til å redusere etterspørselen etter useriøse håndverkere.

- tettpå: ønsker folk vel. Vi ønsker også at folk er bevisste på sin forbrukermakt, sier Strøm, som opplyser at de vi starte å ringe forbrukere i Orkland fra slutten av januar.

tettpå: så langt

 • Erfaring fra ca. 12000 telefonsamtaler
 • Svært positive resultater fra piloter i 5 fylker
 • Tatt inn i Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet fra 5. februar 2019 for å styrke forbrukernes muligheter til å ta informerte valg av håndverkere
 • Regjeringen har bedt om en vurdering om tiltaket skal implementeres nasjonalt
 • Byggebransjen ønsker sterkt at tettpå skal implementeres nasjonalt

Fordeler ved å bruke seriøse håndverkere

 • Sikrer deg reklamasjonsrett på dårlig utført arbeid
 • Får dokumentasjon på utført arbeid. Det øker eiendommens verdi og gir en enklere og tryggere bolighandel den dagen du skal selge eiendommen
 • Stiller sterkere i eventuelle forsikringsoppgjør
 • Unngår medansvar for skatter og avgifter
 • Reduserer faren for forsinkelse og merkostnader i byggeprosjektet

tettpå: bidrar til

 • Kunnskap om valg av seriøse leverandører når forbruker er i bygge- og oppussingsmodus
 • Kunnskap om aktuelle tjenester og produkter (verktøy, registre, veiledere mv)
 • At forbrukerne undersøker nærmere før en velger håndverker
 • At anskaffelser oppleves som mer oversiktlig og forståelig
 • Økt trygghet i valg av håndverker
 • At forbrukerne velger seriøse håndverkere

Aktørene bak tettpå:

Hovedpartnere

 • Skatteetaten
 • Arbeidstilsynet
 • NAV
 • politiet
 • de kommunene som tiltaket gjennomføres i

Samarbeidspartnere

 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Forbrukerrådet
 • Huseiernes landsforbund
 • Byggenæringens landsforening
 • Fellesforbundet
 • Finans Norge
 • Norges eiendomsmeglerforbund
 • Norsk takst
 • Samarbeid mot svart økonomi – SMSØ (LO, NHO, YS, Unio, KS og Skatteetaten)