Orkland kommune er i gang med å utarbeide temaplan for næring og landbruk. Målet er å få lagt fram et planforslag til sluttbehandling i junimøtet i kommunestyret. Har du innspill til planarbeidet, ønsker vi disse innen 1. mars 2023. Innspillene kan du sende til postmottak@orkland.kommune.no 

Har du spørsmål om planarbeidet, kan du rette dem til næringssjef Aasmund Lie på aasmund.lie@orkland.kommune.no eller til enhetsleder landbruk og naturforvaltning Siri Eithun på siri.eithun@orkland.kommune.no

Her finner du mer informasjon om planarbeidet