Legevakt og fastlegekontor opplever for tiden rødglødende telefoner. Koronasjekk.no er etablert fordi det er et stort informasjonsbehov i befolkningen.

De som står bak nettsiden håper at dette bidraget kan avlaste norsk primærhelsetjeneste og føre til lettere formidling av informasjon til befolkningen i en uoversiktlig situasjon.

Nettsiden ble startet av helsearbeidere som en dugnad for folkehelsa! Arbeidet de legger ned er basert på frivillighet.

Innholdet er basert på bestemmelsene gjort av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og lokale vedtak.

Orkland kommune anbefaler innbyggerne å benytte denne nettsiden. Du kan få ytterligere informasjon og ta koronasjekken ved å følge linken under.


orkland.kommune.no/korona