I forbindelse med at Petter Lindseth er ansatt og 1. mars begynte som kommunedirektør i Skaun kommune konstitueres Svein Henry Berdal som kommunalsjef for samfunnsområdet i Orkland kommune.

Berdal fortsetter som assisterende rådmann og økonomisjef parallelt med at han er konstituert som kommunalsjef samfunn. Denne løsningen er drøftet med de tillitsvalgte.

I mars vil det arbeides med en utlysning etter ny kommunalsjef samfunn, som vil bli drøftet med tillitsvalgte før påske og utlyst rett etter påske.

Berdal vil være konstituert i stillingen inntil ny kommunalsjef tiltrer stillingen.