John Lomundals legat er en stiftelse som er opprettet for å gi økonomisk støtte til utdannelse og kompetanseheving innen landbruk og landbruksrelatert virksomhet for ungdom i Orkland kommune.

Hvis du er bosatt i Orkland og planlegger å starte med en eller annen form for landbruksrelatert utdannelse oppfordrer vi deg til å søke. Ordningen gjelder også de som allerede er i gang med en utdannelse.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Orkland kommune ved Johan Randahl, telefon 72 49 47 86

Søknadsfrist 1. mars 2021