Vil du bli en av oss?

Her legger vi fortløpende ut ledige stillinger innen de kommunale tjenestene. Vi tilbyr utfordrende og utviklende oppgaver i et godt arbeidsmiljø, der du vil være med på å gi gode samfunnsnyttige tjenester til kommunens innbyggere. Vi trenger dyktige medarbeidere som vil være med på å bygge fremtidens Orkland.

Kanskje er det nettopp deg vi leter etter!

Vil du bli meddommer?

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. De har samme ansvar og myndighet som domstolens fagdommer i den enkelte sak.

Det er ikke noe krav til meddommerens faglige bakgrunn. Dette fordi en tiltalt skal "dømmes av sine likemenn". Som meddommer deltar du i 1-3 saker per år, men dette kan variere. En sak kan vare ifra en halv dag til å strekke seg over flere uker.

Før 1. juli 2020 skal kommunene velge meddommere.


Oppdatering 24. april 2020:

Orkland kommune har fått stor respons fra innbyggere som kan tenke seg å bli meddommer. Muligheten for å melde seg som meddommer er nå avsluttet.

Arbeidsgiverpolitikk i Orkland kommune

Arbeidsgiverpolitikken er de handlinger, holdninger og verdier som vi som arbeidsgiver skal stå for.  Dette skal også gjenspeiles hos alle ledere og medarbeidere, og gjenkjennes hver dag i jobben vi gjør for Orkland kommune.

Våre verdier MODIG KLOK NÆR

MODIG

Vi viser tillit, snakker om det som er vanskelig og gjør nødvendige valg.

KLOK

Vi kombinerer ny kunnskap, det vi selv har erfart og lærer av andre.

NÆR

Vi gir det lille ekstra i møte med mennesker – den som berøres, skal høres.

Vi skal:

 • være best i møte mellom mennesker
 • ha solid styring
 • digitalisere for bedre tjenester
 • iverksette tidlig tverrfaglig innsats

Det krever at alle ansatte og ledere:

 • tar ansvar for tjenestene og arbeidsoppgavene
 • samarbeider godt med hverandre, innbyggere og samarbeidspartnere
 • utvikler seg selv, hverandre og tjenestene
 • er ærlige og tydelige

Ledere har i tillegg ansvar for å:

 • involvere og motivere
 • delegere og sette tydelige mål
 • oppnå resultater

Vi skal ha kompetente fagmiljø som:

 • forbedrer og utvikler seg
 • deler erfaringer og samarbeider godt
 • er interessert i andres meninger, erfaringer og kunnskap
 • kan feile, men lærer av det