Siden siste oppdatering på fredag har vi fått påvist to nye tilfeller av korona. Begge de smittede var allerede i karantene og i husholdninger der det er påvist smitte. Ingen ytterligere personer trenger å gå i karantene. I denne oppdateringen tar vi også med noen ofte stilte spørsmål.

Det er to yngre personer som er smittet. Den ene er i alderen 0-10 år, mens den andre er i 10-20 årene. Begge har svært lette symptomer. Det ene tilfellet er en del av det store utbruddet og er dermed nummer 65 i denne smittecellen. Det andre tilfellet tilhører en enkeltcelle der kun en husholdning er involvert. Totalt har vi nå hatt 207 smittetilfeller i Orkland.  

Vi venter på prøvesvar fra lørdag og noen få fra fredag. Det er noe lengre ventetid på prøvesvar i helgene, men forhåpentligvis vil disse være tilgjengelige i løpet av ettermiddagen.  

Spørsmål & svar

Mange har vært berørt av smittetilfellene i Orkland i sommer. Når så mange er smittet eller i karantene og tester seg, blir det naturligvis mange spørsmål. Noen spørsmål får vi mange ganger, og derfor har vi samlet opp noen av dem i denne oppdateringen.  

Spørsmål: Jeg har tatt hurtigtest. Når får jeg svar på den? 

Svar: Vi ringer ikke de som tester negativt på hurtigtest. Har det gått to timer siden du tok testen og du ikke hører noe fra oss, er testen negativ. I de tilfellene prøvesvaret er positivt, tar vi kontakt og gir nærmere informasjon om hvordan du skal forholde deg.  

Spørsmål: Hvorfor skal ikke jeg i ventekarantene, når naboen min var det i forrige uke? 

Svar: Ventekarantene er ikke et tiltak som praktiseres i Norge nå. Regjeringen vedtok å fjerne ordningen i slutten av juni. På grunn av det store utbruddet vi hadde i Orkland, vedtok formannskapet en egen lokal forskrift der vi opprettholdt tiltaket til 7. juli. Denne forskriften ble ikke forlenget og dermed kan ingen heller bli pålagt ventekarantene i Orkland. Dette er nok grunnen til at nabofamilien ble satt i ventekarantene, men ikke din familie. Kommunen kan gjeninnføre tiltaket, men det vil være avhengig av smittesituasjonen.   

Spørsmål: Hvem er det egentlig som friskmelder meg etter at jeg har hatt covid-19? 

Svar: Dette er en legeoppgave – ingen andre kan friskmelde deg. I utgangspunktet er det din fastlege som friskmelder. Har din fastlege ferie, er det en av de andre legene på ditt legekontor som kan friskmelde. Har dere av en eller annen grunn ikke blitt kontaktet - ta kontakt med legekontoret!  

Spørsmål: Hvorfor får jeg og naboen forskjellige beskjeder angående friskmelding? 

Svar: Alle sykdomstilfeller blir behandlet individuelt. Tilsynelatende like tilfeller er ikke nødvendigvis direkte sammenlignbare. Det er flere faktorer som avgjør tidspunktet for når du blir friskmeldt. En hovedregel er imidlertid at pasienter som er isolert i hjemmet kan avslutte isoleringen når det er gått ti døgn etter symptomdebut, og at man har vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater. Antall døgn telles i utgangspunktet fra den dagen du ble syk. 

I vårt siste store utbrudd har det vært svært mange yngre med meget lette eller faktisk ingen symptomer. I disse tilfellene blir antall døgn regnet fra testdato. I enkelte tilfeller har det vært vanskelig å skille symptomene fra andre type sykdommer. Derfor er også testdato blitt lagt til grunn når vi beregner antall døgn. Dette medfører at man ikke uten videre kan sammenligne seg helt med andre. Hvert smittetilfelle får sin beregnede friskmeldingsdato, med beskjed om å ha dialog med fastlegen når det nærmer seg tid for friskmelding. 

Fra mandag 12. juli er vår koronatelefon, 900 31 260, åpen fra klokken 10:00 til 14:00. 

Takk for at du bidrar!