Det siste smitteutbruddet fortsetter som forventet å vokse i omfang. Orkland kommune er forberedt på at det blir ytterligere tilfeller de nærmeste dagene. Formannskapet vedtok i et ekstraordinært møte klokken 21:00 i kveld å videreføre bestemmelsene om ventekarantene. Et slikt lokalt vedtak var nødvendig da den nasjonale ordningen blir avviklet ved midnatt, samtidig som Orkland håndterer et utbrudd. I en slik uavklart situasjon er ventekarantene et viktig virkemiddel.

Siden siste oppdatering tidligere i dag har vi fått åtte nye bekreftede koronatilfeller ved analyse av PCR-test på St. Olavs. Alle har tilknytning til det pågående utbruddet. Med de siste tilfellene har vi nå 24 smittede i denne smittecellen. De siste åtte tilfellene fordeler seg slik i alder:

  • 1 person mellom 0-10 år
  • 2 person mellom 10-20 år
  • 1 person mellom 30-40 år
  • 4 personer mellom 40-50 år

Alle de smittede har lettere symptomer og følges opp i hjemmet av fastlege og kommunen. Det totale antallet smittede i Orkland er nå 153.

Forventer flere smittede

Vi mangler fortsatt cirka 20 prøvesvar fra i går. I dag er det tatt 160 prøver. Antallet i smittekarantene har økt noe på bakgrunn av de siste positive tilfellene, men i takt med flere negative prøver har antall personer i ventekarantene gått noe ned. Totalt er 260 personer nå i karantene. Med bakgrunn i et så høyt antall personer i smittekarantene må vi forvente ytterligere positive prøver de neste dagene.

Ansatt ved Shell Bårdshaug er smittet

En ansatt ved Shell Bårdshaug har testet positivt for covid-19. Har du vært innom butikken på bensinstasjonen mandag 28. juni i tidsrommet 07:00-15:00?  Da ønsker vi at du er observant på symptomer. Får du symptomer ønsker vi at du holder deg hjemme og bestiller deg test, samt unngår kontakt med andre. Er du i tvil - bestill deg test!

Ventekarantene – et effektivt virkemiddel

Tidligere i vår innførte regjeringen en nasjonal ordning for ventekarantene. Ventekarantenen gjelder personer som deler bolig med en som er i smittekarantene, i påvente av negativ test eller utløp av karantene. Dette har vist seg å være et svært effektivt virkemiddel i arbeidet med å begrense spredning av smitte. Du kan lese mer om de ulike karantenebegrepene her:

Det ble tidligere i dag kjent at de nasjonale bestemmelser angående ventekarantene avvikles fra midnatt, natt til 1. juli. Det er imidlertid åpnet for at den enkelte kommune selv kan innføre lokal ventekarantene dersom det anses som nødvendig.

Enstemmig vedtak om forlenging

Orkland kommune har et pågående smitteutbrudd med et relativt stort antall bekreftet smittede personer og et stort antall personer i smittekarantene. Det forventes flere positive tilfeller i løpet av de nærmeste dagene. Formannskapet i Orkland kommune vurderer derfor at det er hensiktsmessig å opprettholde bestemmelsen om ventekarantene til det pågående utbruddet er tilstrekkelig kartlagt. Formannskapet mener at dette er et treffsikkert tiltak for å begrense videre smitte. Gjeldende ordlyd i den nasjonale forskriften videreføres i lokal forskrift i Orkland kommune. Bestemmelsen om ventekarantene forlenges fra 1. juli til og med 7. juli 2021.

Du kan lese forskriften her:

Ingen ytterligere tiltak innføres

Ved å opprettholde ventekarantene som virkemiddel har vi et målrettet tiltak for å begrense videre smittespredning i det pågående utbruddet. Gjennom testing blir det relativt raskt avklart om når man kan gå ut av karantenen. Erfaringen etter tidligere utbrudd har vist at dette er et effektivt tiltak. Vi innfører ingen ytterligere regler i Orkland kommune. Vi følger fortsatt de nasjonale tiltakene. De kan du lese her:

Utvider åpningstiden

På grunn av det siste utbruddet og stor pågang fra innbyggerne er koronatelefonen åpen både torsdag og fredag i tidsrommet 10:00 – 14:00 og 15:00 – 17:00. Vi har også økt kapasiteten til å besvare alle henvendelsene. Telefonnummeret er 900 31 260. Det har vært svært mange telefoner i dag. Det betyr at du kanskje må vente en stund før det blir din tur. Vi setter stor pris på at folk stort sett er tålmodige og har forståelse for at pågangen er stor.

De siste dagenes utbrudd minner oss alle om at det fortsatt er grunn til å være forsiktig. Å begrense antall nærkontakter, holde avstand og ivareta god hygiene er de sikreste tiltakene vi kan gjøre for å unngå smitte. For mange har situasjonen nå ført til endrede sommerplaner. Vi har stor forståelse for at noen blir frustrerte og er lei av pandemi.

Vi minner alle om å ta vare på hverandre – dette skal vi komme gjennom sammen!

Takk for at du bidrar!


orkland.kommune.no/korona