Kommuneoverlege Jimmy Wikell rapporterer om 8 nye negative prøvesvar i dag, og det betyr at det fortsatt ikke er påvist Korona i Orkland. Det ventes svar på noen prøver i morgen. Det er som vanlig noen som er satt i karantene og noen som er ute av karantene.

Flesteparten av de som er i karantene per i dag er personer som har reist utenom Norden, og derfor rutinemessig har 14 dagers karantene. Teamet som tar prøver er i full drift nå i helga også, det samme er kommunen sine informasjonstjenester på e-post og telefon (se kontaktinformasjon nederst i saken). Det er også arbeid med å etablere en mer varig løsning for legevakt, informasjon om dette kommer. Les mer her om ordning lørdag og søndag.

- Det var en litt utfordrende dag i går for befolkningen med endringer av karantenebestemmelsene, og jeg har full forståelse for at dette skapte både forvirring og usikkerhet. Det var naturlig nok noen flere henvendelser denne dagen, men alt i alt vil jeg bare rose den innsatsen og roen som orklendingene har. Det er viktig at vi fortsetter med det, understreker Wikell.

Hva er det så som gjelder nå?

- Det har vært en del snakk om lungebetennelse pneumovac. Den virker ikke på Korona, men man unngår en tilleggsinfeksjon med bakteriell pneumokokkbakterie. Her har det vært så stor pågang at det er vanskelig å få fatt i den akkurat nå og den anbefales derfor bare til risikopasienter, sier Wikell.

- Så har det vært mye oppmerksomhet om bruk av hytte. I store hyttekommuner har man sett en folketilstrømming av folk fra andre kommuner og dette har utgjort en belastning i disse kommunene, som ikke er ønskelig da helsetjenestene naturlig nok er mer sårbare i mindre kommuner. Er det slik at du har hytte i samme kommune som du bor, så er det selvfølgelig ikke noe problem om du benytter deg av hytta, sier Wikell som til slutt presiserer gjeldende føringer for hjemmekarantene.

Hjemmekarantene gjelder for følgende grupper:

 • Nærkontakt til person som har fått påvist covid-19
 • Personer som har vært i land som omfattes av karantenebestemmelsene

I henhold til reiser og karantene gjelder dette:

 1. Alle som har reist utenom Norden de siste 14 dagene skal i karantene. Har de vært på reise lengre tilbake enn 14 dager, og de ikke har noen symptomer så er karantenetiden overstått
 2. Den som er i karantene skal IKKE testes og trenger ikke kontakte helsevesenet ved mindre symptomer, så fremt de blir veldig dårlig

Hvem skal testes/kriterier for testing

(uavhengig av hvor du har vært - prioriteringer må tilpasses lokale forhold og kapasitet):

 • Pasienter med akutt luftveisinfeksjon* med behov for innleggelse
 • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt luftveisinfeksjon
 • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 der smitteoppsporing er identifisert
 • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

* akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene: feber, hoste, kortpustet

Definisjon på nærkontakt:

 • Har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med covid-19
 • Har hatt direkte fysisk kontakt (for eksempel ved håndhilsning) med en som er bekreftet syk med covid-19
 • Har vært i direkte kontakt med spytt (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med covid-19
 • Har vært ansikt til ansikt, med en avstand på under 2 meter i mer enn 15 minutt, med en person som er bekreftet syk med covid-19
 • Har oppholdt seg i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, venterom e.l.) med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter (med en avstand på under 2 meter)
 • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr
 • Har sittet på fly i nærheten av (to seter eller nærmere i alle retninger) en person som er bekreftet syk med covid-19, samt annen nærkontakt på fly
 • Har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19

Hvordan finne informasjon – ta ansvar for å holde deg oppdatert

Det er viktig at alle tar et ansvar for å holde seg oppdatert om situasjonen. Dette er viktig! For å håndtere informasjonsbehovet til innbyggerne i Orkland kommune, minner vi om at det er opprettet to direkte kanaler hvor du kan ta kontakt om lokale spørsmål knyttet til koronaviruset og håndteringen av situasjonen (se kontaktinformasjon under). Vi har bemannet opp disse tjenestene for å håndtere de mange henvendelsene vi får.

Vi gjør oppmerksom på at henvendelser knyttet til egen helsesituasjon ikke skal gå til disse tjenestene. Har du mistanke om at du kan være smittet, ta kontakt med din fastlege på dagtid eller legevakt på telefon 116 117 på kveld og helg.

Vår telefon 900 31 260 er åpen fra 10:00 til 20:00 alle dager. Vår e-posttjeneste korona@orkland.kommune.no er åpen fra 10:00 til 20:00 alle dager.

Her kan du stille spørsmål angående lokal smittesituasjon. Du kan også stille andre generelle spørsmål. Henvendelser vil bli besvart så raskt som mulig innenfor tjenestenes åpningstid.

Vi minner også om at du kan ringe Folkehelsetjenestens informasjonstelefon på 815 55 015

Vi oppfordrer innbyggerne om:

Å forholde seg til informasjon på våre nettsider for kommunal informasjon og Folkeinstituttets nettside www.fhi.no og Helsenorges nettside www.helsenorge.no for nasjonal informasjon. Føringer og bestemmelser for smittevern og karantene m.m. justeres løpende, det er her du skal orientere deg for å finne ut hva som gjelder akkurat nå.

Vi ber om at benytter de offisielle kanalene som er opprettet for å ta direkte kontakt. Samtidig ber vi om at du ikke benytter andre telefonnummer, e-poster eller sosiale medier for å avklare spørsmål knyttet til koronaviruset.

SMS-varsling

Det ble torsdag sendt ut SMS til alle innbyggere i Orkland kommune. Det kan bli behov for å sende ut nye SMS-er. Mottok du ikke SMS skyldes det følgende forhold:

 • Ditt telefonabonnement er ikke registrert på din hjemmeadresse, men eksempelvis hos din arbeidsgiver (jobbtelefon)
 • Du har reservert deg mot å motta reklame på din telefon
 • Du er under 16 år

Du kan lese mer om SMS-varsling og registrere deg her