- De nasjonale tiltakene fra 20. januar gir noen lettelser for barn og unge. Dette medfører en del endringer for kulturenhetens tjenestetilbud.

Det sier kulturleder leder for kultur og idrett i Orkland kommune, Kai Roger Magnetun.

Kino og Kulturformidling

Både Løkken kulturhus, Malmstua og Orkland kulturhus har amfi med fastmonterte stoler. De nasjonale tiltakene åpner for at kulturarrangementer i slike lokaler kan gjennomføres, med forsterkede smitteverntiltak. Både Bygdekinoen og Orkland kino planlegger nå å starte opp igjen med kinotilbud innenfor gjeldende smittevernregler, og i tråd med lokal forskrift.

- Forutsatt at det ikke skjer endringer i lokale eller nasjonale regler, vil Bygdekinoen på Løkken ha første filmvisning fredag 29. januar og Orkland kino vil ha kinovisninger fra søndag 31. januar, opplyser Magnetun.

Informasjon om hvilke filmer som skal vises og visningsdager vil bli lagt ut på kinoene sine nettsider. 

Orkland kulturscene har flere kulturarrangementer på programmet i februar. Også disse arrangementene planlegges gjennomført innenfor gjeldende smittevernregler, og i tråd med lokal forskrift.

- Vi oppfordrer alle til å kjøpe billetter på nett, både til våre kino- og kulturarrangementer. Hvis en forestilling da blir avlyst, vil du som kunde få automatisk refundert billettene, sier Magnetun.

Orkland kulturskole

De endrede nasjonale reglene medfører at ungdomsskoler og videregående skoler nå er tilbake på gult nivå. Dette gjelder også for kulturskolen, og betyr blant annet at all undervisning er i gang igjen med fysisk oppmøte. Alle elever og foreldre/foresatte har fått e-post med detaljer om dette. Dette betyr bla at våre elever på kunst, dans, teater og band får fysisk undervisning igjen.

- Dette vet jeg både våre elever og lærere gleder seg over, sier kultur- og idrettslederen.

Les mer om kulturskolen her:

Ungdomsklubb og UKM (Ung Kultur Møtes)

Ungdomsklubben Synt’n i Orklahallen og ungdomsklubben på Aa skole på Krokstadøra måtte utsette oppstart da regjeringen strammet inn nasjonale regler i slutten av desember. Nå åpner vi begge ungdomsklubbene igjen, men innenfor rammene av nasjonale retningslinjer og lokal forskrift. Dette betyr bla at det kun er ungdommer som er bosatt i Orkland kommune som får komme på ungdomsklubbene. Det er innført maksimalt besøksantall i lokalene, og gjeldende forskrift for blant annet bruk av munnbind gjelder i ungdomsklubbenes lokaler.

-Vi gleder oss til å møte våre flotte ungdommer igjen. Ungdomsklubben på Krokstadøra åpnet torsdag 21. januar og ungdomsklubben Synt’n åpner i kveld, fredag 22. januar.

UKM (Ung Kultur Møtes) blir gjennomført digitalt i 2021.

Påmeldingen har allerede startet, og vi oppfordrer alle barn og unge til å melde seg på årets UKM, sier Magnetun.

Datoene for arrangementene er:

7. Mars – Løkken
13. Mars – Orkanger
15. Mars – Krokstadøra

For mer informasjon og påmelding: 

Bibliotek, frivilligsentral og BUA Meldal

Endringene som ble innført i starten av januar for disse tjenesteområdene videreføres inntil de nasjonale retningslinjene blir endret. Dette betyr at tjenestene er åpne for publikum, men med forsterkede smitteverntiltak, og at det ikke blir gjennomført arrangementer i perioden.

For mer informasjon:

Idrett og fritidsaktiviteter

En av de store endringene i nasjonale retningslinjer er at barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. Det unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

- Vi oppfordrer alle om å følge med på informasjon fra ditt idrettslag eller ta kontakt med de som organiserer din fritidsaktivitet for mer informasjon om hva dette betyr, sier Kai Roger Magnetun.


orkland.kommune.no/korona