Regjeringens iverksettelse 3. januar av nye og forsterkede smittevernstiltak som foreløpig gjelder til og med 19. januar setter begrensninger for kulturlivet i Orkland. Hvilke konsekvenser gir dette for kino, kulturformidling, bibliotek, kulturskole og frivilligsentral?

Høsten 2020 var et halvår der kultur og idrett stadig nærmet seg «normal» drift, som hele tiden var tilpasset smitteverntiltakene og anbefalingene til regjering og helsemyndigheter.

Kino og Kulturformidling

Orkland kino åpnet kinoåret 3. januar. Det var planlagt kinoforestillinger torsdager og søndager i januar. Det er også inngått avtale med bygdekinoen som sikrer et fast kinotilbud på Løkken kulturhus i 2021. Kinotilbudet er nå stengt.

- Vi avventer å gjenåpne kinoen til regjeringen legger frem nye anbefalinger og retningslinjer for perioden etter 19. januar. De som har kjøpt billetter til kinoforestillinger vil automatisk få refundert billettene, sier enhetsleder for kultur og idrett Kai Roger Magnetun i Orkland kommune.
Det er ikke planlagt kulturscenearrangementer før i februar, så det er ingen forestillinger i kommunal regi som blir berørt av endringene. Årets russerevy skulle vært gjennomført 15. og 16. januar i Orkland kulturhus.

- Vi samarbeider nå med russen for å finne et annet tidspunkt senere i vinter. Øvrige konserter og kulturarrangementer kan ikke gjennomføres innenfor det regelverket som nå gjelder. Dette gjelder blant annet arrangementer gjennom den kulturelle spaserstokken, forteller Magnetun.

Orkland bibliotek

Bibliotekene på Krokstadøra, Løkken, Lensvik og Orkanger holdes åpne, men med forsterkede smitteverntiltak.

Alle bibliotek har også tilbud om take-away som bestilles via e-post eller telefon til det biblioteket du som kunde ønsker å bestille fra.

- Det gjennomføres ingen arrangementer på bibliotekene i perioden og besøkende anbefales å redusere tiden de bruker inne i lokalene, understreker Magnetun.

Orkland kulturskole

En av endringene som ble presentert av regjeringen 3. januar var at ungdomsskoler og videregående skoler skulle starte opp nytt skoleår på rødt nivå. Orkland kulturskole planla allerede høsten 2020 hvordan kulturskolen skal drives på grønt, gult og rødt nivå.

- Da kulturskolen består av elever i et stort aldersspenn og undervisningen i stor grad foregår i skolebygg, har vi besluttet å starte opp igjen undervisningen på rødt nivå, sier Magnetun.

 Elever og foresatte er detaljert informert over hva dette betyr, men kortfattet så betyr dette:

  • Individuell undervisning gjennomføres fysisk, men med forsterkede avstands- og smittevernkrav.
  • Gruppeundervisning gjennomføres digitalt.
  • Planlagte fellesøvinger og konserter avlyses i perioden kulturskolen er på rødt nivå.
  • Det er kun kulturskolens elever som har tilgang til undervisningslokalene uten spesiell avtale.
  • Enkelte gruppetilbud tilpasset barn under barneskolealder, samt bandundervisning er avlyst.
     
  • Les mer om kulturskolen i Orkland kommune

Orkland Frivilligsentral og BUA Meldal

- Vi har valgt å holde frivilligsentralene åpne for publikum, men med forsterkede smitteverntiltak. Alle tilbud som medfører at mange møtes blir avlyst frem til retningslinjer og anbefalinger endres, sier Magnetun.

BUA Meldal har ifølge Magnetun mye utstyr for vinterbruk og opprettholder normale åpningstider.

- Vi er nå inne i en sesong der det er stor etterspørsel etter BUA sine tjenester. Vi opprettholder derfor normale åpningstider og ønsker å holde tilbudet åpent gjennom hele vintersesongen.

Forutsetningen er at det ikke blir endringer i det nasjonale eller kommunale regelverket som gjør dette umulig.

- Vi anbefaler besøkende på både frivilligsentraler og BUA om å vise hensyn, og at de aksepterer at det kan være noe ventetid på tilbudene hvis mange møter opp samtidig, understreker Magnetun som til slutt minner om at endringer i nasjonalt og lokalt regelverk kan føre til ytterligere begrensninger.


orkland.kommune.no/korona