Tirsdag 4. mai hadde kommunen sitt andre møte med representanter fra de lokale 17. mai-komiteene, korpsene og kirkene i Orkland.

Forrige møte mellom kommunen og representantene var 15. april.

Les mer her:

Møteinnkalling og referat sendes til alle registrerte mottakere, selv om de ikke deltar i møtet.

Rådmann Ingvill Kvernmo orienterte innledningsvis om status. Det er nå 4 uker siden siste reelle smittetilfelle i Orkland, og smittesituasjonen både i Orkland og i nabokommunene er stabilt rolig. Det er strenge nasjonale regler, som lojalt følges i vår region, og det gjør at vi har god kontroll per i dag.

Kommunelege Jimmy Wikell orienterte om at det ikke blir egne nasjonale reglement for 17. mai og at det er de gjeldende nasjonale forskrifter og anbefalinger som må følges også for nasjonaldagen. Regjeringen har også varslet at en eventuell endring fra nivå 1 til nivå 2 i nasjonal plan for gjenåpning ikke vil bli vurdert før etter 17. mai. Disse reglene vil sette klare avgrensninger i om, og hvordan ulike arrangementer kan gjennomføres.

Les mer her:

Det ble i møtet orientert om at Orkland kommune kommer til å lage en sending på 17. mai som sendes via KommuneTV og på Facebook. Kommunen vil i tillegg, som i fjor, opprette et Facebook-arrangement, hvor innbyggere og arrangører kan dele bilder og videoklipp fra aktiviteter 17. mai.

Les mer her:

Programmet for 17. mai vil bli lagt ut på kommunens nettside, Facebook og annonsert i Avisa Sør-Trøndelag neste uke. Det vil av smittevernhensyn ikke oppgis tidspunkter i programmet.

Du kan lese referatet fra møtet mellom kommunen og de lokale aktørene her:

All informasjon og etterhvert program finner du på kommunens ressursside for nasjonaldagen:

 


Husk at du må registrere deg for å få koronavaksine
Alle mellom 18 og 74 år som ønsker vaksine, må registrere seg i vaksinasjonskø