Det er ikke konstatert ytterligere smittetilfeller i Orkland kommune siden lille julaften. Per i dag er tre personer isolert med koronasmitte. De tilhører to ulike smitteceller. Samtlige har kun lettere symptomer og er behandlet i hjemmet. Med bakgrunn i disse tilfellene er totalt 56 personer kategorisert som nærkontakter og befinner seg i karantene. Alle har testet negativt på første test, og i løpet av i dag og i morgen vil alle ha avlagt test nummer to.

Svært positive i smittesporingsarbeidet

Så langt er det gjennomført cirka 8 500 koronatester i Orkland kommune. Andelen positive prøver er 0,3 prosent. For landet er det tilsvarende tallet 1,8 prosent. Vi ser er at flesteparten er svært flinke til å følge smittevernreglene og har en lav terskel for å teste seg dersom man mener å ha symptomer. Orklendingene er også svært positive til å bidra med informasjon når de blir kontaktet i forbindelse med smittesporing. Det er helt avgjørende for at kommunen kan drive et godt smittevernarbeid.

Koronatelefonen åpen på søndag

Det har vært stor pågang for å teste seg i jula. Med bakgrunn i dette vil koronatelefonen holde åpent også søndag 3. januar klokken 10:00 – 14:00. Det vil derfor være mulig å teste seg denne dagen. For å teste deg kan du bestille time på nett:

Du kan også ringe koronatelefonen i det angitte tidsrommet. Her finner du oversikt over koronatelefonens åpningstider i jule- og nyttårshelgen:

Endringer reisekarantene

Tidligere i dag kom det en endring i reisekarantenereglene for reisende fra utlandet. De gjelder fra 29. desember klokken 08:00. Reisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju døgn etter ankomst.

  • Det presiseres at dette kun gjelder reisekarantene og ikke de som er definert som nærkontakt og sitter i smittekarantene.
  • Det er frivillig å teste seg, men dersom man ikke tester seg to ganger gjelder fortsatt karantene i ti dager
  • Reisende som kommer fra Storbritannia eller har vært i Storbritannia 14 dager før ankomst til Norge er ikke berørt av endringen og skal uansett i ti dagers karantene. De er også pålagt testing.
  • Det presiseres at praksisen med to tester ikke er en rettighet for den enkelte. Det er helt avhengig av testekapasitet i kommunen, hos arbeidsgiver eller hos private prøvetakingsaktører. Har du testet deg første gang innen tre dager, kan du ikke forlange å få test to med mindre det er kapasitet for prøvetaking.
  • Reisende som kom til Norge for mindre enn ti dager siden og har testet seg ved ankomst eller innen tre dager, kan benytte seg av ordningen ved å teste seg tidligst dag sju.
  • Det presiseres at du skal ha to negative svar før karantenen opphører. Selv om du har tatt prøve på dag sju, fritas du ikke fra karantenen før negativt prøvesvar foreligger.

Litt om vaksine

Mange har fått med seg at Orkland får tildelt 65 doser vaksine i første leveranse. Endelig leveransedato foreligger ennå ikke, men det blir sannsynligvis tidlig på nyåret. Beboere på sykehjem vil bli vaksinert først. Ytterligere informasjon om vaksinering vil komme både fra nasjonale og lokale helsemyndigheter i tiden som kommer. Du kan følge med på oppdateringer på Folkehelseinstituttets hjemmesider:

Orkland kommune vil selvsagt komme med oppdatert informasjon om vaksinasjonsprogrammet slik det vil bli gjennomført hos oss.

Ta vare på hverandre

Vi ser at smitten øker i kommunene rundt oss. Det øker sannsynligheten for at vi møter noen som er smittebærere. Vær derfor ekstra forsiktig når du beveger deg på offentlige plasser med mye folk. Hold avstand, ha god håndhygiene og bruk munnbind dersom nødvendig avstand ikke kan overholdes.

Vi håper alle har hatt en god jul til tross for begrensningene vi alle må forholde oss til. Fortsett å ta vare på hverandre!


orkland.kommune.no/korona