Fra 13. august og ut oktober vil det bli utført spyling av vannledninger i deler av Orkland kommune. Arbeidet starter i Fannremsområdet. Dette kan medføre misfarging av vann og kortere perioder med redusert trykk. Vannet vil fortsatt være trygt å drikke. Det vil det bli varslet særskilt på de stedene hvor det kan bli korte avbrudd i vannforsyningen.

Ønskes nærmere informasjon, kontakt Teknisk vakt på telefon 72 46 73 73