Den 26. juni er siste frist for å søke om reduksjon i foreldrebetalingen for familier med lav inntekt.
Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av sin samlede bruttoinntekt for en barnehageplass.

Du kan altså ha rett til redusert foreldrebetaling om:

1.  Maksimalgrensen for foreldrebetaling for ett barnehageår utgjør mer enn 6% av husholdningens samlede bruttoinntekt det siste året.

2. Det er en varig nedgang i husholdningens inntekt i inneværende år som gjør at foreldrebetalingen for barnehageåret vil utgjøre mer enn 6% av husholdningens samlede bruttoinntekt.

Dette må dokumenteres.

I tillegg til 6%-regelen er det også rett til gratis kjernetid på 20 timer per uke fra barnet er 2 år, når husholdningens samlede inntekt er under kr. 566.100,- (gjelder fra 1. august 2020).

Foreldrebetalingen er nasjonalt begrenset av maksimalprisen, som fra 1. januar 2020 er kr. 3135,- per måned. Dette er også gjeldende sats for Orkland kommune. Kostpenger holdes utenfor beregningen.

Ordningen gjelder både kommunale og private barnehager.

Du kan lese mer om moderasjonsordningene her:
Vedtekter for barnehager i Orkland kommune
Om moderasjonsordningen (Utdanningsdirektoratet)

Du kan søke her:
Søknadsskjema reduksjon av foreldrebetaling