Nutrimar AS søker om utslippstillatelse for ny fabrikk i Orkland kommune.

Fabrikken planlegges lagt på området mellom dagens fabrikkbygning for Norsk Kylling AS og del av Orklaparken.

Nutrimar skal bearbeide og videreforedle bi-produkter fra kyllingprodusenter og produsere kyllingmel og fett. Oppstart av anlegget planlegges i 2024 og det søkes om å behandle 23.000 tonn i 2024 og 63.000 tonn i 2036.

Uttalelsen sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer
eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 12.12.2022.

Dokumenter: