Regjeringen bestemte i går at alle elever i grunnskolene skal tilbake på skolen i neste uke. Det er forståelse og legges til rette for at det vil bli lokale forskjeller. Dette gjelder også grunnskolene i Orkland, men mest mulig vil bli likt.

Nødvendige tiltak for smittevern legger strenge føringer for hvordan dagene kan organiseres. Om smitte oppstår vil det bli satt i gang tiltak umiddelbart.

Det viktigste er at elever, foreldre og ansatte følger Folkehelseinstituttets tre hovedregler:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer

Barneombudet har sagt at det er et sterkt inngrep at barn og unge stenges ute fra barnehager og skoler. Det er viktig for Orkland kommune at elevene så raskt som mulig får komme tilbake til skolen, og har en mest mulig normal hverdag i trygge og kjente omgivelser.

Dette er prinsippene i Orkland kommune:

  • Alle elevene kommer tilbake til skolene i løpet av kommende uke
  • Elever på 1.-7.trinn skal ha et daglig tilbud på skolen fra mandag 18. mai
  • Elevene på ungdomstrinnet kan fortsatt ha dager med hjemmeskole. Dette skyldes regler for smittevern og tilgjengelig areal
  • Etter sju uker hjemmeskole vil de sosiale læringsmålene ha høy prioritet
  • Skoletilbudet kan fravike fag- og timeplanfordelingen. Det vil si at timeplanene kan endre seg
  • Elevene kan ha ulik start- og sluttid, for å unngå smitte i garderobene og på skolebussene
  • Elevene kan få undervisning ute, eller i andre bygg enn skolen

Den enkelte skole tar direkte kontakt med elever og foreldre med informasjon om skoletilbudet for ukene som kommer. Om man fortsatt har spørsmål så oppfordrer vi til at det tas kontakt med den enkelte skole. Det er viktig at vi har god dialog og samarbeid i ukene som kommer. Det vil bli behov for justeringer i opplegg og prinsipp.

Vi gleder oss til at barn og unge kommer tilbake til skolene! Vi har savnet dere!

#kaldthodevarmthjerte


orkland.kommune.no/korona