Alle innbyggere i Orkland over 12 år kan nå vaksinere seg på apotek i kommunen, mens barn mellom 5 til og med 11 år kan få vaksinedose på Orkanger helsestasjon.

Smittevernoverlege Peter M. Trojanowski opplyser at kommunen er svært fornøyd med gjennomføringen av massevaksineringen som har foregått i Orklahallen, men at antall personer som nå er aktuell for vaksine ikke tilsier at man kan okkupere en idrettshall til formålet.

- Nå er det på tide at hallen isteden benyttes til de formålene den egentlig er laget for, sier smittevernoverlegen, som opplyser at apotekene i Orkland nå tar over vaksineringen av alle innbyggere over 12 år som ønsker vaksine.

Barn over 12 år på apotek

Siden før jul har Orkland kommune hatt avtale med alle fem apotekene i kommunen om å foreta koronavaksinering. Avtalen innebærer nå at innbyggere fra fylte 12 år kan få satt koronavaksine på det apoteket de ønsker. Du finner nærmere informasjon om apotekenes tilbud og kontaktinformasjon på våre informasjonssider om vaksinering:

Barn fra 5 til 11 på helsestasjon

Alle barn mellom 5 til og med fylte 11 år kan få vaksine ved Orkanger helsestasjon. Helsestasjonen ligger på Folkehelsesenteret (samme bygning som Orklandbadet) i Tverradkomsten 61 på Orkanger. Vaksinering av barn vil foregå på ettermiddagstid på tirsdager, første gang 15. februar.

- Vaksineringen vil bli foretatt av helsesykepleiere som har bred erfaring og kompetanse med å vaksinere barn, sier Trojanowski, som minner om at du må bestille time for å benytte dette tilbudet. Det gjør du på telefon 47 60 93 30 i tidsrommet 08:00 - 15:00 på hverdager.

Informasjon og samtykkeerklæring

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. Det er derfor viktig at foresatte har en god dialog med barna om dette. Barn og unge har rett på tilpasset informasjon om forhold som angår egen helse. Folkehelseinstituttet har derfor utformet tekster og materiell tilgjengelig på ulike nivå:

Trojanowski minner om at koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år krever skriftlig samtykke fra begge foresatte når de har felles foreldreansvar. Du kan laste ned skjemaet her, få nødvendige underskrifter og ta det med deg på vaksinedagen:

Husk at all vaksinering er gratis!