Foreldre som nå opplever stengte barnehager og SFO skal slippe å betale.

Det har barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad slått fast.

 – Når barnehager og SFO stenger, kan kommunene heller ikke kreve betaling fra brukerne. Det kan gi kommunene lavere inntekt i en periode, samtidig som utgiftene jo vil bestå. Derfor har regjeringen besluttet at vi skal øke skjønnsrammen til kommunene med 250 millioner kroner i 2020 som et første steg.

Dette sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i forbindelse med en pressekonferanse sist fredag. Departementet jobber med saken, og vil komme tilbake med det endelige resultatet så raskt som mulig.

Kilde: barnehage.no