Det er mulighet for at vi blir stående uten skoleskyss med buss i Orkland kommune fra mandag 28. september, dersom streiken blant bussjåførene trappes opp fra lørdag.  Vi vet ennå ikke hvilke avganger som eventuelt vil bli rammet, og forstår at dette kan føre til utfordringer for familier som er avhengig av skolebussen.

Forberedelser

  • Vi oppfordrer naboer og familier som har mulighet, til å samarbeide så godt det lar seg gjøre om skyss til og fra skolen.
  • Hvis deres barn har en kombinasjon av buss og drosje; husk å avbestill drosjen dersom dere selv skysser barnet.

Vi minner om at dette vil berøre de som har skolebuss som skyssordning, ikke barn som har drosje som eneste skyssordning.

Vi gjør oppmerksom på at Orkland kommune ikke har anledning til å sette opp alternativ skoleskyss, da dette regnes som streikebryteri.

Avklaring i helga

Om, og eventuelt hvordan, skoleskyssen i Orkland kan bli påvirket, vet vi foreløpig ikke. Nærmere beskjed vil komme i løpet av helga. Vi oppfordrer alle til å følge med på situasjonen gjennom media, og på AtB sine hjemmesider

Bakgrunnen for denne situasjonen er brudd i lønnsforhandlingene til bussjåførene. Hvis det ikke kommer en løsning på plass før helga, går ytterligere 4500 sjåfører ut i streik fra lørdag 26. september, blant annet i Trøndelag.