Flere skoler i Trøndelag har over tid mottatt trusselmeldinger publisert via sosiale medier.

Orkland kommune er i nær kontakt med politiet om saken. Trøndelag politidistrikt etterforsker truslene, og betrakter dem som ikke spesifikke og heller ikke reelle. Ingen av truslene er rettet mot skoler i vårt nærområde, og politiet har forsikret Orkland kommune om at skolehverdagen trygt kan avvikles som normalt.

- Det er klart at trusler medfører utrygghet og redsel hos både elever og ansatte. Vi stoler imidlertid fullt ut på politiets vurdering av hva som er riktig handlemåte når noen fremsetter slike trusler, sier rådmann i Orkland, Ingvill Kvernmo, og opplyser at politiets informasjon er videreformidlet til rektorer ved alle skoler i Orkland.