Torsdag 27. januar er siste mulighet for å få satt vaksinedosen i Orklahallen. Ønsker du vaksine etter den datoen, kan du benytte deg av tjenesten på de fem lokale apotekene i Orkland. Vi åpner nå også opp for vaksinering av barn og unge.

Alle som fyller vaksineintervallet har fått SMS og mulighet til å bestille seg vaksine førstkommende torsdag. I tillegg er alle som ønsker å ta første eller andre dose velkommen innom.

Organisering av vaksinasjon for barn og unge

Regjeringen har etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet åpnet for vaksinasjon av barn og ungdom i alderen 5-11 år og andre dose til 12-15 åringene. Innbyggere fra 5-11 år får tilbud om en dose. For 12-15-åringene tilbys BioNTech-Pfizer-vaksine som andre dose. NB! Det skal gå 12 uker mellom dosene. De som har gjennomgått korona skal kun ha 1 dose foreløpig.

Vi gjør oppmerksom på at barn i disse aldersgruppene ikke vil ikke bli innkalt til vaksinering. Foresatte som ønsker at barna skal få vaksine kan ta kontakt med vår vaksinetelefon 900 31 260 i tidsrommet 10:00 til 12:00 på mandag, onsdag og torsdag eller bestille time digitalt her:

Samtykkeerklæring

NB! For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves skriftlig samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Du kan laste ned skjemaet her, få nødvendige underskrifter og ta det med deg på vaksinedagen.

Husk at for barn som skal vaksineres med to doser må det innhentes samtykke for hver av dosene.

Anbefalinger – barn med alvorlig grunnsykdom

Barn i alderen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom bør la seg vaksinere. Risikoen for alvorlig koronasykdom for 5-11-åringer med alvorlig grunnsykdom er liten, men dette er en gruppe som kan være sårbare. For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt. Du kan lese mer om dette på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Oppfriskingsdoser for deg med 2 vaksinedoser og gjennomgått covid-19

Folkehelseinstituttet anser at personer under 65 år som fikk påvist covid-19 mer enn 3 uker etter at de fikk 2.vaksinedose ikke trenger en oppfriskningsdose.

For aldersgruppen 65 år og eldre anbefales det en oppfriskningsdose dersom covid-19 påvises før det har gått 3 måneder fra du fikk dose 2.

EU-krav i koronasertifikatet

EU har besluttet at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte ikke sidestilles med oppfriskningsdose i koronasertifikatet.

  • Påvist covid-19 gir imidlertid gyldig sertifikat basert på gjennomgått sykdom i perioden 11-180 dager etter positiv test.
  • Covid-19-forskriften gir også lettelser rundt smittekarantene for personer i Norge, begrenset inntil 3 måneder etter gjennomgått infeksjon, og i tillegg til de som har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden.

Folkehelseinstituttet har derfor åpnet for at enkelte som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2 kan få det. Vaksine skal ikke gis før 3-4 uker etter infeksjon, og anbefales ikke før det har gått 3 måneder.

Har du spørsmål om dette kan du rette dem til vaksinetelefonen 900 31 260 i tidsrommet 10:00 til 12:00 mandag, onsdag og torsdag.

Vaksinering på apotek

NB! Les informasjonen nøye. Det er stor variasjon på oppstartsdato og gjennomføring mellom de ulike apotekene.

Apotek 1 Fannrem

Boots apotek Orkanger, Torgsenteret

Vitus apotek Orkedalen, Amfi-senteret Bårdshaug

Vitus apotek OTI Orkanger, Amfi Oti-sentret

  • Vaksinerer mandag til fredag
  • Kun drop-in
  • Har du spørsmål ta direkte kontakt med apoteket på 72 48 00 00

Apotek 1 Orkanger, Mælaveien 2-6

Husk at vaksinering er gratis!