Siri Eithun som i dag er enhetsleder for plan og byggesak blir fra og med 1. januar 2022 ny landbrukssjef i Orkland kommune. Hun vil ha kontorsted på kommunehuset i Meldal.

Eithun (61 år) har vært i stillingen som enhetsleder for plan og byggesak siden kommunesammenslåingen.

Tidligere landbrukssjef i Meldal kommune

Hun tar fra nyttår over enheten landbruk og naturforvaltning etter Markus Pettersen som nylig gikk over til stilling som daglig leder i Abakus AS i Engerdal. Rådgiver Odd Lykkja, som til daglig er rådgiver i enheten landbruk og naturforvaltning, vil fungere som landbrukssjef fram til Eithun tiltrer stillingen.

Eithun var fra 1. februar 2012 til 31. desember 2019 kommunalsjef for landbruk og tekniske tjenester i Meldal kommune. Hun var før dette landbrukssjef i Meldal kommune. Fra 2006 og fram til kommunesammenslåingen hadde Meldal og Orkdal kommune felles landbruks- og naturforvaltning. Eithun har sin utdanningsbakgrunn fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Godt kvalifisert

Stillingen som enhetsleder for plan og byggesak i Orkland kommune vil bli kunngjort i nærmeste framtida.

- Vi er glade for å ha fått på plass en svært godt kvalifisert landbrukssjef som både har bred erfaring og god kjennskap til Orkland, sier kommunedirektør Ingvill Kvernmo.

Dyktig fagmiljø

Kvernmo synes det er positivt at Orkland kommune har ledere som tørr å ta på seg nye oppgaver.

- Jeg tar med meg verdifulle erfaringer fra nåværende stilling og ser frem mot å utvikle kommunens arbeid med landbruk og naturforvaltning sammen med dyktige medarbeidere i enheten. I nåværende stilling som enhetsleder for plan og byggesak har jeg jobbet med hele Orkland. Nå gleder jeg meg til å bli nærmere kjent med landbruksmiljøet i kommunen, sier Eithun.