- For oss handler det om å ta et aktivt steg mot en grønnere drift. Det sier Stig Blåsberg, mannen bak de to initialene SB i firmanavnet.

Nylig fikk bedriften overrakt det synlige beviset på at de nå er miljøsertifisert etter godkjenningsordningen Miljøfyrtårn. Som alltid stilte ordfører Oddbjørn Bang opp iført dress og ordførerkjede for å overrekke plakett og annet materiell.

Bedriften, som foruten Blåsberg, består av en kontormedarbeider på deltid og en lærling og holder til på Vormstad, der de tilbyr flere tjenester innenfor sitt forretningsområde.

- Våre primærområder er graving, gruslegging og massetransport. I tillegg driver vi også med kjerneboring og betongsaging, sier Blåsberg, som i de siste årene har hatt en rekke oppdrag for Svorka i forbindelse med graving av traseer for fiber.

Er i forkant

Stig Blåsberg startet firmaet i 2003 som enkeltmannsforetak, og i 2012 ble det gjort om til aksjeselskap. Bedriften har mange faste oppdragsgivere som har benyttet seg av bedriftens tjenester i mange år. Blåsberg legger stor vekt på å holde bedriften oppdatert på både nye produkter og løsninger.

- Bransjen er i rask utvikling, og det er svært viktig å være med på det som skjer. Derfor føyer arbeidet med miljøsertifisering seg godt inn i vår strategi.  Vi legger stor vekt på å være oppdatert både innen våre fagområder og innen helse, miljø og sikkerhet, sier Blåsberg.

Opptatt av ungdommen

Han har også en filosofi om at ungdom som kanskje ikke helt finner sin plass innen det tradisjonelle skolesystemet kan få muligheter for å mestre innenfor anleggsfaget. Derfor har han i samarbeid med Midtnorsk opplæring lagt til rette for å kunne ta inn lærlinger i bedriften.

- Vi har for tiden en lærling og det ser ut til å gå svært bra. Ved å gi kandidaten ansvar og gi oppfølging underveis ser jeg klare tegn på at det gir resultater, sier Blåsberg, som er svært opptatt av at unge mennesker kan «blomstre» dersom de gis muligheter på nye arenaer.

Mange sertifiserer seg

SB Anleggstjenester er en av svært mange bedrifter innenfor entreprenør- og anleggsbransjen i Orkland som har miljøsertifisert seg det siste året. Et ønske om å drive på en miljømessig god måte er ofte drivkraften. I tillegg stilles det krav fra det offentlige om å kunne dokumentere at miljøarbeidet er satt i system ved tildeling av kontrakter. De fleste bedriftene i Orkland har valgt å benytte å benytte Miljøfyrtårn-ordningen.

Hvis du ønsker å lese mer om SB Anleggstjenester, finner du mer informasjon på firmaets nettsider

Ønsker du mer informasjon om sertifiseringsordningen finner du det på Miljøfyrtårn-ordningens nettsider