Orkland kommune er i likhet med andre norske kommuner inne i helt spesiell periode. Flere av våre ansatte er hjemme med barn, er i hjemmekarantene eller har hjemmekontor. Dette kan få følger for saksbehandlingen på flere ulike områder.

Vi prøver så godt vi kan for å overholde saksbehandlingsfristene, men ber om forståelse hvis vi ikke klarer å svare på alle søknader så raskt som vi ønsker.   

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss, ser vi helst at du sender en e-post til postmottak@orkland.kommune eller tar kontakt på telefon 72 46 73 00.

Vi tar også med et par andre berørte områder:

Bade- og svømmeanlegg

Kommunale badeanlegg med garderober og dusjanlegg stenges helt fra i morgen 18.mars.

Trygt hjem for en 50-lapp

Ordningen trygt hjem for en 50-lapp er stanset. Dette fordi vi ønsker å gjøre det vi kan for å hindre smittespredning. Ungdommene er oppfordret til å holde seg mest mulig hjemme, og unngå sosial kontakt med venner.