Det ble bestemt på et møte mellom russen, skolene, politiet og Orkland kommune sist fredag. Møtet ble selvsagt gjennomført digitalt.

I tidligere år har det vært et godt samarbeid mellom Orkdal kommune og russen på Orkdal vidaregåande skole. Etter kommunesammenslåingen var det naturlig å videreføre dette samarbeidet også ved å inkludere Meldal videregående skole.

Bred representasjon

Fredag 17. april ble det gjennomført et møte med ett tema på dagsorden - russefeiring 2020. Med på møtet var representanter fra russestyrene på begge skolene. Fra Orkdal vgs. stilte visepresident Oda Marie Jamtøy, mens Steffen Stellander og Tora Bratlie Brevik, henholdsvis president og terrorsjef representerte Meldal vgs. Fra skolene stilte rådgiverne Anne Engstrøm Sølberg (Meldal) og Morten Slupphaug (Orkdal), mens politiet var representert ved politikontakt Ingunn Meås. Fra kommunen deltok kommuneoverlege Jimmy Wikell, helsesykepleier Guri Bjørkli og SLT-koordinator Karin Røttereng.

Stilte forberedt

Under møtet opplyste russens representanter at de har vært avventende og ventet på at det skulle komme direkte informasjon. De uttrykte også at de ut fra siste tids utvikling selv har vært tvilende til at det skulle bli russefeiring i år. Ifølge representantene har flere allerede uttrykt at de ikke tenker å hente ut skilt til russebilene. Det diskuteres om muligheten for å gjennomføre russetiden senere, men det vil uansett ikke bli det samme.

De unges representanter har ikke inntrykk av at enkeltpersoner blant russen vil trosse anbefalingene som vil bli gitt. De fleste har forstått at det ikke vil bli noe russefeiring i 2020, grunnet dagens koronapandemi.

Lagt død

På møtet orienterte kommuneoverlegen blant annet om smittevernsbestemmelsene som gjelder fram til 15. juni, som nok også vil bli videreført i en eller annen form. Politiet informerte om hvilke konsekvenser eventuelle lovbrudd vil føre til. Skolene opplyste også at de ser for seg en gradvis åpning av skolene før sommeren og at russefeiring vil være svært uheldig i en slik sammenheng.

Det ser imidlertid ut til at det ikke er nødvendig med ytterligere informasjon eller diskusjon for årets russekull i Orkland. Her viser russen selv et stort samfunnsansvar og legger enhver diskusjon om feiringen død.


orkland.kommune.no/korona