Kommunestyret behandlet under møtet tirsdag 18. juni revidering av lokal forskrift om skolekretsgrenser. Der ble det vedtatt at forslag til ny lokal forskrift om skolekretsgrenser sendes ut på offentlig høring. 

Høringsfristen settes til 01.09.2024. 

Vedlegg: 

Saksprotokoll

Revidering av lokal forskrift om skolekretsgrenser

Oversiktskart skolekretser - enkelt

Oversiktskart skolekretser - avansert

Områder med boliger som endrer skolekrets

Grense mellom Orkanger og Grøtte ungdomsskole

Høringsutkast