Hovedutvalg for kultur i Trøndelag fylkeskommune fordelte onsdag 162 mill. kr til 153 frilufts- og idrettsanlegg i Trøndelag. Idrettsanlegg i Orkland har fått en rekordstor tildeling av spillemidler i årets fordeling med nesten 17,5 mill. kr av disse midlene.

Til sammenligning fikk de tidligere kommunene som nå utgjør Orkland kommune ca. 9 mill. kr ved fjorårets tildeling av spillemidler. Alle innvilgede spillemidler i år har gått til anlegg som er eid av idrettslag.

Annerkjennelse av idretten i Orkland

- Dette er en stor anerkjennelse av det fantastiske arbeidet som idrettsorganisasjonene i Orkland gjør for å skape gode idrettsarenaer for våre innbyggere, sier enhetsleder for kultur og idrett Kai Roger Magnetun.

Har fulgt prioriteringene til Orkland kommune

Kommunestyret i Orkland vedtok en omfattende prioriteringsliste for spillemiddelsøknadene i 2020 som inneholdt til sammen 23 ordinære idrettsanlegg og 4 nærmiljøanlegg. Fylkeskommunen har fulgt Orkland kommune sin prioritering for ordinære anlegg, og de 13 første på listen har alle fått spillemidler.

For nærmiljøanlegg har fylkeskommunen prioritert de to søknadene som gjelder anlegg som er eid av idrettsorganisasjonene.

Utbetales så raskt som mulig

- Årets tildeling vil også være til stor hjelp for idretten i et år hvor pandemien har skapt betydelige økonomiske utfordringer. Vi er allerede i dialog med idrettslagene som har fått innvilget tilskudd slik at disse blir utbetalt så raskt som mulig, avslutter Magnetun.

Følgende anlegg i Orkland har fått innvilget spillemidler:

spillemidler_tildeling_2020.png