756 innbyggere er testet totalt i Orkland. Informasjonstjenesten for korona reduserer åpningstiden, og det åpnes for arrangement for 50 personer der arrangør har oversikt over hvem som deltar.

Siden torsdag er det tatt 84 nye prøver i Orkland, så langt med kun negative svar. Totalt har vi hatt 18 smittetilfeller hos oss, men samtlige er friskmeldt.

Reduserer åpningstiden

Antall henvendelser til vår informasjonstjeneste går ned, og vi vil derfor endre noe på åpningstidene fra i dag og ut mai måned:

Nye åpningstider: 11:00 – 15:00, alle dager.

NB! Telefonen vil ikke være betjent på 17. mai, Kristi himmelfartsdag, samt 1. og 2. pinsedag.

Prøvetaking vil foregå 12:00 -16:00 alle dager i mai, bortsett fra samme dager som over.

Ingen lokale restriksjoner

Det kommer titt og ofte spørsmål om hvilke restriksjoner som gjelder. Det er for tiden ingen lokale vedtak i Orkland kommune som kommer i tillegg til de nasjonale bestemmelsene. Dette betyr blant annet at den lenge omtalte ordningen der man måtte i karantene ved hjemkomst etter å ha besøkt fylkene sør for Dovre er opphevet. Likevel oppfordrer myndighetene at man sterkt vurderer hensikten med å reise. Ut april var det en nasjonal bestemmelse som forbød helsepersonell å reise utenlands. Foreløpig er det ikke sagt noe nytt om dette, men det er ventet avklaringer i løpet av uken.

Besøk ved institusjoner

I Orkland er det åpnet for at innbyggere kan besøke sine kjære utendørs ved kommunale institusjoner med heldøgns omsorg. Ordningen er imidlertid basert på en rekke begrensninger av hensyn til smittevern. Du kan lese mer om dette i en egen artikkel:

Kommunen vil nå ta en gjennomgang og evaluere hvordan ordningen har fungert og komme med ytterligere informasjon i løpet av uken.

Arrangement

Fra 7. mai blir det tillatt med arrangement på offentlig sted med inntil 50 personer til stede. Det stilles imidlertid krav om at det er en ansvarlig arrangør som sørger for at avstandsbestemmelsene overholdes og har oversikt over hvem som er til stede, slik at en kan foreta en rask smitteoppsporing dersom det skulle bli nødvendig. Vi presiserer at denne bestemmelsen ikke gjelder privatarrangement.

Meteorologene varsler en kjølig start på mai, men vi oppfordrer alle til å ta seg en daglig tur ut i den friske vårlufta. Ha en fin mandag!


orkland.kommune.no/korona