VILLMARKSGLEDE

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 997880404

Hjemmeside:
www.villmarksglede.org
Forretningsadresse:
v/Trond Didrichsen
Såttågjerdet 6
7332 LØKKEN VERK
Stiftelsesdato:
2012-01-15